Michalovce sa uchádzajú o titul Európske mesto športu 2019

introhadza

Mesto Michalovce zaslalo 10. júla 2018 svoju žiadosť na získanie titulu Európske mesto športu 2019, Gianimu Lupattelli prezidentovi ACES EUROPE do Bruselu. Na základe tejto iniciatívy, záverov z úvodnej návštevy jedného z komisárov a po splnení ďalších podmienok, sa rozhodli komisári ACES EUROPE uskutočniť záverečnú vizitáciu mesta Michalovce, v dňoch 5. až 7. novembra 2018, aby preverili pripravenosť mesta na získanie titulu Európske mesto športu 2019.

 

Mesto Michalovce sa usiluje šport v našom meste neustále rozvíjať, skvalitňovať a finančne podporovať športové odvetvia. Budujeme a modernizujeme športovú infraštruktúru nielen pre potreby vrcholových športovcov, ale osobitne pre mládež, hlavne  na školách, ale i na verejných priestranstvách s cieľom, aby možnosť aktívneho športovania bola dostupná pre všetkých, bez ohľadu na vek, alebo pohlavie. Mesto finančne prispieva na činnosť športových klubov v meste, osobitne tých, ktoré majú mládežnícku základňu, ale i tých, ktoré sú reprezentantmi mesta vo všetkých súťažiach. Šport popritom propagujeme, upozorňujeme na úspechy jedincov i športových kolektívov, ktoré za to aj rôznymi formami oceňujeme, čím hlavne mladým ľuďom ponúkame a predstavujeme vzory hodné nasledovania. Aby bol záujem o aktívne športovanie ešte väčší, organizujeme celý rad športových súťaží pre všetky vekové skupiny našich občanov a radi tiež vítame, keď naše mesto môže byť dejiskom najvyšších republikových podujatí i športových podujatí medzinárodného významu.

 

Všetky tieto skutočnosti nás napĺňajú hrdosťou na športový život i športový duch, ktorý v meste je, napĺňajú nás aj optimizmom vo vzťahu k jeho budúcnosti, čo je jedným z dôvodov, že sa uchádzame o titul Európske mesto športu 2019.

 

Získať tento titul znamená medzinárodné uznanie, zviditeľnenie mesta, zvýšenie úrovne športu a cestovného ruchu, zaradenie mesta do siete miest športu v Európe, zdieľanie skúseností medzi jej členmi, podieľanie sa na niekoľkých kongresoch a konferenciách, ktoré organizuje ACES v oblasti športu v priebehu roka a získanie možnosti zapojiť sa do rôznych grantov Európskej komisie s ďalšími mestami EÚ.

 

Pre získanie titulu Európske mesto športu sa uskutočnili prvé kroky v uplynulých mesiacoch. Primátor mesta privítal 6. septembra na mestskom úrade Lukáša Vorela, ktorý je členom predstavenstva ACES Europe, organizácie, ktorá pracuje pri Európskej únii v Bruseli. Táto organizácia rozhoduje o udelení titulu Európske mesto športu. Na spoločnom stretnutí prerokovali ďalšie kroky.

 

V budúcom týždni, od 5. do 7. novembra, privítame v Michalovciach komisárov z ACES Europe ku kandidatúre na Európske mesto športu 2019. Počas návštevy komisári navštívia viaceré športoviská a športové aktivity v našom meste. V utorok 6. novembra, primátor mesta privíta delegáciu k Európskemu mestu športu na mestskom úrade. Nasledovať bude otvorenie športového podujatia pre deti z materských škôl „Vyber si svoj šport“ v športovej hale Gymnázia P. Horova. Delegácia navštívi tréning HK Iuventa Michalovce v Chemkostav Aréne a  Základnú školu so športovými triedami na Ulici okružnej. V stredu, 7. novembra v prítomnosti delegátov ACES, podpíše prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút a primátor mesta Viliam Zahorčák Memorandum o výstavbe tréningovej hokejovej haly v Michalovciach. V zasadačke mestského úradu sa potom uskutoční prezentácia nášho mesta ku kandidatúre na Európske mesto športu na rok 2019 a tlačová konferencia.

 

Získanie titulu Európske mesto športu by prispelo k zvýšeniu úrovne športových klubov a podujatí, ktoré v meste už existujú. Vytvorili by sa ďalšie a hlavne nové podnety, vďaka ktorým sa budú vytvárať väčšie možnosti pre športovanie čo najväčšieho okruhu Michalovčanov i návštevníkov nášho mesta. Titul Európske mesto športu 2019 by prispel k tomu, že v našom meste budú žiť zdraví a optimizmom naplnení ľudia, pretože šport práve toto vo svojej podstate ponúka a umožňuje.

 

 

 

 

Diskusia k článku