„Týždeň bezpečnosti na cestách Košického kraja a jeho výsledky“

Prinášame výsledky minulotýždňového zvýšeného dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Ako sme informovali košický krajský policajný riaditeľ vyhlásil 7. týždeň 2019 za „Týždeň bezpečnosti na cestách Košického kraja“ v súvislosti s negatívnym vývojom dopravných nehôd s účasťou chodcov. Do opatrení sa zapojili aj preventisti, ktorí preventívne pôsobili na nemotorových účastníkov cestnej premávky, boli s policajnými hliadkami priamo na miestach, kde dochádza ku kolíziám s chodcami. O prijatých opatreniach s cieľom pozitívne ovplyvniť vývoj dopravnej nehodovosti sme vopred informovali účastníkov cestnej premávky prostredníctvom médií. Zdá sa, že výzvy polície, aby sa chodci, cyklisti, vodiči správali na cestách zodpovedne, dodržiavali dopravné predpisy, nehazardovali s vlastnými životmi, sú márne.

Minulý týždeň sme na cestách Košického kraja zaznamenali 23 dopravných nehôd. O život pri nich neprišla žiadna osoba, tri osoby utrpeli ťažké zranenia, 10 ľudí sa zranilo ľahko. Počas zvýšeného dohľadu policajti zistili požitie alkoholických nápojov u vodičov v 28 prípadoch. Osem vodičov „nafúkalo“ nad jedno promile. Chodci mali účasť na troch dopravných nehodách. Na úseku cestnej premávky bolo zistených celkovo 1.702 priestupkov. Takmer štvrtina z nich sa týkala prekročenia najvyššej povolenej rýchlosti jazdy vodičmi.  Chodci boli za porušenie pravidiel cestnej premávky riešení v 132 prípadoch, 113 chodcov sa pokute nevyhlo.  Napomenutím bolo riešených 21 chodcov.  Len počas avizovanej  kontroly na cestách v stredu, 13. februára, zameranej najmä na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky nemotorovými účastníkmi cestnej premávky, policajti riešili za porušenie pravidiel 31 nedisciplinovaných chodcov a troch cyklistov.

Bez podpory samotných účastníkov cestnej premávky je akákoľvek aktivita polície neúčinná. Polícia opäť apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby si zodpovedným správaním chránili to najcennejšie, svoj život. Preto vyzýva vodičov, cyklistov, chodcov, aby dodržiavali dopravné prepisy, sledovali situáciu okolo seba, boli navzájom k sebe ohľaduplní. V záujme zvýšenia bezpečnosti na cestách bude polícia v kontrolách na cestách pokračovať i naďalej.

Diskusia k článku