Upozornenie: Uzávierka mosta cez rieku Laborec na ulici Partizánskej

Mesto Michalovce upozorňuje obyvateľov a návštevníkov mesta na uzávierku mosta cez rieku Laborec na ulici Partizánskej. Dôvodom uzávery je osadenie novej lávky cez rieku.

Uzávierka mosta bude v platnosti od piatku 29.3.2019 od 17,00 hod. do soboty 30.3.2019 do 22,00 hod.. Najprv v piatok dôjde k dovozu dielov ak  ich montáži na mieste realizácie. V sobotu má prebehnúť osadenie na miesto pôvodnej lávky pomocou žeriavov.

Práce na rekonštrukcii lávky začali v novembri 2018. Začiatkom decembra bola lávka zdemontovaná. Dôvodom výmeny lávky boli nedostatočné šírkové  pomery pre jej využitie ako peší ťah pre chodcov a zároveň cyklistov smerom k sídlisku, lokalite individuálnej bytovej výstavby pri Bielej hore ale aj na Zemplínsku šíravu.

Zhotoviteľom je na základe výsledkov verejného obstarávania firma CSM-STAV s.r.o. Michalovce

Lávka je súčasťou realizovanej stavby projektu Cyklistická trasa CMZ – Biela hora, z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program. Cyklotrasa bude prepájať Sídlisko Stráňany a IBV Stráňany k už existujúcim cyklotrasám v centrálnej mestskej zóne a trasu vedúcu cez Sídlisko Východ smerujúcu k priemyselným parkom mesta. Obyvatelia Sídliska Stráňany sa cyklotrasou dostanú cez pešiu zónu k dopravnému uzlu na železničnej a autobusovej stanici.

Prvá etapa výstavby cyklotrasy predstavuje výmenu existujúcej lávky cez rieku Laborec, druhá etapa predstavuje pokračovanie cyklotrasy po existujúcej komunikácii a po Ulici partizánskej, kde už je vytvorené vodorovné a zvislé dopravné značenie. Tretiu etapu cyklotrasy tvorí vybudovaný nový cyklochodník. Celková dĺžka novej cyklotrasy je 2 002,6 m.

 

Pripájame nákres riadenia dopravy počas uzávierky mosta na Ulici partizánskej.

 

Diskusia k článku