Výluka v úseku Strážske – Petrovce nad Laborcom – Michalovce

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 28. marca 2019, v čase od 10.30 h. do 15.30 h., realizovať výlukové práce v úseku Strážske – Petrovce nad Laborcom – Michalovce.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje odstraňovanie anomálii bestykovej koľaji, oprava dilatačných škár, výmena a  zváranie defektoskopicky chybných koľajníc, výmena a doťahovanie upevňovadiel, doplnenie a úprava štrkového lôžka do profilu.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.

 

Diskusia k článku