25. METAMORFÓZY SLOVA

Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja je organizátorom krajskej súťažnej prehliadky 25. Metamorfózy slova v rámci 65. Hviezdoslavovho Kubína. Súťažná prehliadka sa uskutoční 25. apríla 2019 v Mestskom kultúrnom stredisku a v galérii Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach, 26. apríla v Mestskom kultúrnom stredisku a 29. apríla v galérii Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach. Podujatie sa koná pod záštitou predsedu KSK.

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťažná prehliadka určená pre deti, mládež a dospelých. Súťaží sa v piatich vekových kategóriách v poézii a próze. Osobitnou kategóriou sú detské recitačné kolektívy a divadlá poézie.

,,Do súťaže sa každoročne zapojí do 150 súťažiacich. Dlhoročná tradícia a vynikajúce výsledky našich recitátorov na celoštátnom kole v Dolnom Kubíne poukazujú na vyspelú úroveň „recitátorskej školy“ a osobností , ktoré v našom kraji máme a ktoré recitátorov pripravujú“

uviedla Lucia Vetrecinová zo Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach.

 

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a z jeho poverenia Národné osvetové centrum a Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Vyvrcholením tejto súťaže je celoštátna prehliadka v Dolnom Kubíne, ktorá je plánovaná 19. – 22. júna 2019. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Diskusia k článku