Pozdišovský chrbát

Ďalšiu nenáročnú akciu v rámci 63. ročníka celoštátneho podujatia 100 jarných kilometrov členovia najstaršieho michalovského Klubu slovenských turistov Turista ( NM KST T ) www.kst-turista.sk uskutočnili neďaleko svojho rodného mesta. Zo známej hrnčiarskej obce Pozdišovce sa pohli severným smerom popri Ranči u Kosťu, s interesantným poľným strašiakom k vodnej nádrži Pozdišovce. Hneď za rybníkom vhupli do lesa a cez lokalitu Pod čistinou okolo kopčeka Sadenec a cez Roveň zbehli do obce Lesné.


Anton Hasák
predseda KST Turista Michalovce

Diskusia k článku