Aj jeseň života je krásna

Starnutie nie je nič iné ako zlozvyk, na ktorý zaneprázdnený človek nemá čas….

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov v Michalovciach a Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach pripravujú tohto roku už 3. ročník regionálnej súťažnej prehliadky záujmovo umeleckej činnosti /ZUČ/ seniorov AJ JESEŇ ŽIVOTA JE KRÁSNA…. s medzinárodnou účasťou. Do regionálnej prehliadky sa zapájajú členovia JDS zo širšieho regiónu / Sobrance, Michalovce, Trebišov/. Prehliadka ZUČ okrem vlastného potešenia dáva možnosť aspoň na chvíľu zabudnúť na problémy a ťažkosti, ktoré prináša každodenný život seniorom. Cieľom a zámerom tejto prehliadky je ponúknuť priestor na prezentáciu a hodnotné trávenie voľného času seniorov a ich zapojenie do plnohodnotného kultúrno-spoločenského života v regióne.

Po realizácii dvoch ročníkov tejto prehliadky toto podujatie ponúka priestor na účinkovanie aj zahraničným účastníkom. Odborným garantom tohto podujatia je Zemplínske osvetové stredisko – kultúrne zariadenie KSK.

Podujatie je dvojdňové. Prvý deň konania regionálnej prehliadky plní spoločenskú a zoznamovaciu funkciu.

Druhý deň podujatia je už súťažného charakteru a prihlásení súťažiaci majú možnosť prezentovať sa v týchto žánroch:

 

  • Vlastná tvorba
  • Ľudové rozprávanie
  • Prednes – poézia, próza
  • Folklórne pásma
  • Spev – sólo/duo
  • Spevácke skupiny – nefolklórne
  • Spevácke skupiny – folklórne
  • Ľudové remeslá, výtvarné a ručné práce

 

 

Súčasťou podujatia je naplánovaná aj výstava ľudovo umeleckých výrobkov, výtvarných a ručných prác.

,, Aj vďaka podujatiam takéhoto charakteru sa prehlbuje a rozširuje komunikácia seniorov a znevýhodnených skupín obyvateľstva a seniori získavajú  možnosť prezentovať talent a zručnosti na takomto type podujatia“ uviedla Alena Navrátilová  zo Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach.

  1. júna o 9,30 hod. sa na Vás tešíme vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach. Záštitu nad podujatím prevzali predseda KSK Rastislav Trnka a primátor mesta Michalovce Viliam Zahorčák.

 

Nech je život akokoľvek zlý,

Vždy jestvuje niečo, čo môžete robiť

a dosiahnuť v tom úspech.

Kým je život, ostáva nádej.

 

 

Diskusia k článku