Bezpečné letné prázdniny

Poniektorí vodiči v aute  nemali auto lekárničku, takmer polovica nevedela poskytnúť prvú pomoc. To sú výsledky preventívnej akcie polície v spolupráci so Slovenským Červeným krížom.

„Bezpečné letné prázdniny“ je názov preventívnych aktivít, ktoré realizujú policajti oddelení prevencie jednotlivých okresných riaditeľstiev PZ v pôsobnosti Košického kraja počas letných prázdninových dní. Ich cieľom je predchádzať nebezpečným patologickým javom a najmä nepriaznivým situáciám najmä v oblasti dopravnej výchovy. Preventívne akcie sú zamerané na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky nemotorovými i motorovými účastníkmi.

V 28. týždni 2019 (od 8. do 12. júla) prebiehala na cestách Košického kraja dopravno-preventívna akcia v spolupráci so zástupcami Slovenského Červeného kríža (ďalej len SČK), ktorá bola zameraná na kontrolu obsahu auto lekárničiek a preverenie úrovne vedomostí vodičov z poskytovania prvej pomoci v súvislosti s cestnou premávkou. Tak ako po pominulé roky, aj v tomto roku cieľom bolo predchádzať a eliminovať počet obetí v cestnej premávke a zároveň poučiť vodičov o dôležitosti správneho vybavenia auto lekárničiek a znalosti aspoň základných elementárnych vedomostí z poskytnutia prvej pomoci. Počas tejto akcie bolo skontrolovaných celkom 105 vodičov, z ktorých asi  20 percent (22 vodičov) nemalo v poriadku svoju auto lekárničku a  83 ich malo vo vyhovujúcom stave.  (pre porovnanie: minulý rok 2018 bolo 14 percent nevyhovujúcich auto lekárničiek)

Naša skúsenosť svedčí o tom, že úroveň znalostí vodičov z poskytovania prvej pomoci sa nelepší. Kým v roku 2018 bola úroveň viac ako 78 percent, v tomto roku zo 109 zastavených vodičov iba 55 (čo je vyše 50%) z nich vedelo poskytnúť prvú pomoc. Nedokázalo by pomôcť v kritickom okamihu inému človeku 25 vodičov, 29 vodičov odmietlo poskytnúť prvú pomoc.

Policajný zbor apeluje na občanov, aby si uvedomili, že najlepším ochrancom života, zdravia a majetku je občan sám.

Diskusia k článku