Okolie Kráľovského Chlmca je „chudobnejšie“ o ďalšieho „eurového“ distribútora „Herby“

Trebišovským kriminalistom sa podarilo odhaliť ďalšieho distribútora látky zvanej „Herba“. Počas včerajšej domovej prehliadky v jednom z bytov v meste Kráľovský Chlmec (okr. Trebišov) bolo u podozrivej osoby nájdených 73,75 gramov hnedej sušiny, ktorá bola zaslaná na expertízu a podľa predbežného vyjadrenia kriminalisticko-expertízneho ústavu bola v tejto sušine zistená prítomnosť látky „Herba“, ktorá predstavuje veľké riziko poškodenia zdravia s návykovým účinkom. Taktiež boli nájdené papierové skladačky a finančná hotovosť.

V priebehu vyšetrovania bolo zistené, že podozrivá osoba si túto látku zadovažovala minimálne od začiatku tohto roka z Maďarskej republiky za účelom jej ďalšej distribúcie, v jednom z bytov v meste Kráľovský Chlmec ju prechovávala, delila ju na menšie užívateľské dávky, a tie za 1 euro odpredávala medzi osoby pochádzajúce zo sociálne slabších rodín alebo ich navádzala na užívanie.

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove         z prečinu šírenia toxikománie obvinil 27-ročného Petra z Kráľovského Chlmca, a zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie. Obvinenému mužovi hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na jeden až 5 rokov.

Aj napriek tomu, že užívanie látky „Herba“ nie je v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a  prípravkoch v znení neskorších predpisov zaradená medzi omamné, psychotropné látky ani rizikové látky, jej užívanie predstavuje veľké riziko poškodenia zdravia s návykovým účinkom. Samotné užívanie tejto látky nie je trestné, a toto užívanie možno porovnať s vdychovaním, resp. inhalovaním iných látok, ktoré sú voľne dostupné aj v predajniach, napr. toluén. Z tohto dôvodu nie je možné tieto prípady realizovať ako trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Takéto skutky sú príslušnými útvarmi realizované ako prečiny, respektíve zločiny šírenia toxikománie, pričom objasňovanie a dokumentovanie tejto trestnej činnosti je náročnejšie, nakoľko trestne zodpovedný nie je ten, kto má uvedené látky vo vlastníctve, ale ten, kto takéto látky šíri, respektíve iného zvádza, alebo kto zneužívanie takejto látky inak podnecuje.

Diskusia k článku