Príbeh núdzového pristátia posádky amerického bombardovacieho lietadla

Tak ako každý rok Deň vojnových veteránov, si s úctou pripomíname vojenské obete ozbrojených konfliktov a s nimi súvisiace príbehy osobnej odvahy hodné našej pozornosti. Jedným z nich, pre oblasť východného Slovenska vskutku jedinečný, je aj príbeh núdzového pristátia posádky amerického bombardovacieho lietadla B-17G-50-VE (44-8186) „Sugar Report“ pri obci Hatalov koncom roka 1944.

Nacistické Nemecko, tou dobou v pevnom zovretí Spojencov, neodvratne, hospodársky i spoločensky na kolenách, stále vynakladalo značné úsilie, aby si udržalo svoju bojaschopnosť v tejto už tak dávno prehranej a nezmyselnej vojne.

Lietadlo nadporučíka Kagiho a vedúce lietadlo formácie 301. bômb. skupiny B-17G-25-VE (42-97075)„De De“ majora Donalda W. Ewinga (vtedy veliteľa32. bomb. letky) boli zasiahnuté a museli formáciu opustiť. Zatiaľ čo posádka majora Ewinga sa zachránila na padákoch ich lietadlo havarovalo blízko poľského mesta Rzędzianowice (Podkarpatské vojvodstvo), nadporučík Kagi sa rozhodol skúsiť šťastie a núdzovo pristáť na oslobodenom území.

K tomu vhodným miestom sa napokon ukázali byť pasienky pri obci Hatalovv tesnej blízkosti poľného letiska Červenej armády, ktoré tu vzniklo hneď po jej oslobodení 26. 11. 1944. Posádka pristála bez úhony na zdraví a strávila záver roku 1944 a začiatok roka 1945 vobciach Hatalov, Budkovce a Dúbravka. Cesta americkej posádky späť na domovskú základňu započala 23. 1. 1945 viedla cez územie dnešného Poľska, Ukrajiny, Iránu, Egypta a Grécka. Po 51 dňoch od núdzového pristátia pri Hatalove dorazila posádka „Sugar Report“ 15. 2. 1945 späť domov.

Obe spomínané lietadlá, „De De“ i„Sugar Report“sa stali jedinými dvoma stratami 301. bomb. skupiny počas náletu z 26. 12. 1944. Zatiaľ čo trosky „De De“ boli znovu objavené v októbri 2017, o príbehu „Sugar Report“ doposiaľ vie len málo jednotlivcov. Práve z tohto dôvodu som sa v spolupráci s obcou Hatalov rozhodol spomienku na túto, časom pomaly zabudnutú udalosť, oživiť a nájsť jej opäť dôstojné miesto v dejinách nášho kraja.

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na spomienkové stretnutie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 21. novembra 2019 o13.00hod. pred obecným úradom Hatalov, okres Michalovce.

Diskusia k článku