Primátor Michaloviec odovzdá mestské ocenenia

„Človek je bytosť, ktorá hľadá zmysel“. Pred mnohými rokmi to povedal Platón a je úžasné skonštatovať, že jeho slová sú pravdivé aj v súčasnosti. Tieto bytosti nachádzame aj v našom meste. Sú to ľudia a kolektívy, ktorí zmysel svojho života našli v tom, čo robia, čomu sa celý život venujú. Ich svedomitá práca nezostane nepovšimnutá a už o pár dní bude aj ocenená. Z rúk primátora mesta Michalovce Viliama Zahorčáka si v piatok, 29. novembra, dvadsať výnimočných osobností a kolektívov na slávnostnom mestskom zastupiteľstve prevezme ocenenie Cena mestaCena primátora za to, že svojou prácou a činnosťou prispievajú k šíreniu dobré­ho mena nášho mesta nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Návrhy na udelenie Ceny mesta Michalovce môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci mestského zastupiteľstva, primátor a mimovládne organizácie. Písomné návrhy sa podávajú do 30. júna daného kalendárneho roka.

 

V tomto roku budú Ceny mesta udelené na slávnostnom mestskom zastupiteľstve týmto jednotlivcom a kolektívom:

Anton Hasák – za celoživotný podiel na rozvoji turistiky a pri príležitosti okrúhleho životného jubilea

Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce – pri príležitosti 45. výročia založenia klubu a za dosiahnutie historického úspechu – postupu do najvyššej súťaže

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Michalovce – pri príležitosti 80. výročia založenia zväzu, za starostlivosť o zarybnenie jazier a vodných plôch a ochranu životného prostredia

Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach –  pri príležitosti 70. výročia založenia školy a za výrazný podiel na rozvoji odborného zdravotného školstva v meste, okrese a regióne

PaedDr. Igor Remák – za výrazný podiel na rozvoji základného a stredného školstva, za celoživotný podiel pri výchove mladej generácie a rozvoj športu v meste, osobitne futbalu

 

Primátor mesta udelí Cenu primátora mesta Michalovce týmto jednotlivcom a kolektívom:

Ing. Anna Brhlíková – za celoživotný podiel na rozvoji stredného školstva a mladej generácie

Severín Činčár – za celoživotný podiel na rozvoji základného školstva a mladej generácie

Mgr. Rozália Galajdová – za celoživotnú aktívnu športovú činnosť

Slávka Jalčová  – za získané úspechy počas rokov 2016 – 2019 na súťažiach okresnej, regionálnej, krajskej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovne

Peter Kittan – za dlhoročnú prácu s mládežou a pri príležitosti životného jubilea

Mgr. Yvonne Kobilicová – za celoživotný podiel na rozvoji základného školstva a mladej generácie

Kynologický klub Michalovce – pri príležitosti 25. výročia vzniku klubu a za aktívnu činnosť pri združení chovateľov psov a priaznivcov kynológie

Ing. Milan Lapišák – za podiel na rozvoji priemyslu v Michalovciach a pri príležitosti životného jubilea

Mariášový klub Zemplín Michalovce – pri príležitosti 20. výročia vzniku klubu a za zachovanie a napredovanie kartovej hry mariáš

RNDr. Gizela Mašlejová – za osobitný podiel na rozvoji stredného školstva, osobnostný rozvoj mladých ľudí a pri príležitosti životného jubilea

Mgr. Anna Osifová – za celoživotný podiel na rozvoji stredného školstva a mladej generácie

Mgr. Ján Podstavský – za výnimočný prístup a motiváciu ľudí, ktorí chcú športovať, žiť zdravo či zlepšiť svoje výkony, ako aj za jeho výnimočnosť v športových výkonoch

Ing. Ján Romaník – za aktívne angažovanie sa v spoločenskom dianí v meste Michalovce, a to prevažne v kultúrnej oblasti

Mgr. Ladislav Vjest – za celoživotný podiel na rozvoji základného školstva a mladej generácie

Základná škola Pavla Horova Michalovce – pri príležitosti 30. výročia založenia školy, za podiel na rozvoji základného školstva a inovatívne postupy vo vzdelávaní

 

Slávnost­ný program v mestskom kultúrnom stredisku zavŕši koncert salónneho orchestra Afrodité.

Tešíme sa na vás v piatok o 17.00 hod. vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach. Vstup je voľný.

michal

Diskusia k článku