Michalovce? Zapojte sa do prieskumu spokojnosti cestujúcich

Všetci cestujúci, ktorí využívajú služby spoločností ARRIVA na Slovensku, môžu od januára do apríla vyjadriť svoj názor na kvalitu poskytovaných služieb. Dotazník prieskumu spokojnosti cestujúcich je dostupný na webovej stránke spoločnosti. Okrem vyjadrenia svojho názoru sa môžu cestujúci zapojiť do súťaže o 20 smartfónov Samsung.

Spoločnosti ARRIVA na Slovensku zabezpečujú mestskú hromadnú dopravu v 19 mestách a prímestskú hromadnú dopravu až v štyroch krajoch. „Názor našich cestujúcich na ich skúsenosti s našimi službami je pre nás veľmi dôležitý. Vďaka spätnej väzbe môžeme služby pre cestujúcich ďalej zlepšovať,“ povedala Petra Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností ARRIVA na Slovensku. Do prieskumu spokojnosti sa môžu cestujúci zapojiť od januára do konca apríla, a to vyplnením online dotazníka. V ňom majú možnosť hodnotiť kvalitu vozového parku, dostupnosť informácií, dodržiavanie odchodov a príchodov autobusov, frekvenciu spojov, čistotu a poriadok v autobusoch, ale aj komunikáciu a správanie vodičov.

ARRIVA zároveň vyhlásila súťaž o 20 smartfónov Samsung. „Každý respondent, ktorý vyplní dotazník, sa môže zapojiť do súťaže o smartfón. Stačí zadať svoju e-mailovú adresu a akceptovať podmienky súťaže. Koncom každého mesiaca počas trvania prieskumu, teda v štyroch kolách, vyžrebujeme z respondentov piatich výhercov, ktorí získajú smartfón Samsung. Účasť v súťaži samozrejme nie je povinná, dotazník je možné odoslať aj bez vyplnenia súťažného formulára,“ dodala P. Helecz.

Dotazník prieskumu spokojnosti cestujúcich spoločností ARRIVA na Slovensku a informácie o súťaži sú dostupné na stránke www.arriva.sk/prieskum.

Diskusia k článku