Sobáše a rozvody v Michalovciach v roku 2019

V roku 2019 sa zosobášilo celkovo 217 párov, pričom 238 snúbencov malo trvalý pobyt v Michalovciach. Cirkevných sobášov bolo 134 a civilných 83. V jednom prípade sa sobášili maloletí snúbenci a 10 sobášov bolo uzatvorených s cudzím štátnym príslušníkom. K rozvodu pristúpilo 89 manželstiev. Celkový počet úmrtí bol 847, z toho 369 Michalovčanov, 200 mužov a 169 žien.

foto: applejuice

Diskusia k článku