Miestne dane a poplatky aj elektronicky

Mesiac marec si obyvatelia Slovenska spájajú, okrem mnohých iných vecí, aj s povinnosťou zaplatiť daň z nehnuteľnosti, ktorej sú majiteľmi, a tiež poplatok za komunálny odpad. Marec roka 2020 však pod vplyvom pandémie koronavírusu narušil bežný chod života a ovplyvnil aj tieto skutočnosti.

Proces doručovania písomných rozhodnutí o vyrubení miestnej dane a rozhodnutí o poplatku za komunálny odpad je dočasne pozastavený. Daňovníci sa však nemusia obávať, že si svoju povinnosť nesplnia včas a budú za to sankcionovaní. Mesto Michalovce umožňuje občanom – fyzickým osobám, prijať rozhodnutia o daniach a poplatkoch do elektronickej schránky zriadenej na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.

Pre doručenie rozhodnutí takouto formou je potrebné mať elektronickú schránku aktivovanú a tiež požiadať mesto o zaslanie takéhoto rozhodnutia. Bez podania žiadosti nemôže byť rozhodnutie do elektronickej schránky zaslané. Takéto rozhodnutie, zaslané v elektronickej podobe, je rovnocenné s tým, ktoré by bolo zaslané v listinnej forme.

Radi by sme pripomenuli občanom, že elektronická schránka nie je e-mail a preto zdôrazňujeme, že rozhodnutia sa cez iné portály ako slovensko.sk nemôžu a nebudú zasielať.

 

O aktuálnej situácii a ďalších opatreniach vás budeme aj naďalej informovať.

Diskusia k článku