KINO CENTRUM od 2. júna opäť premieta

Ďakujeme Vám, že nám pomôžete s opätovným otvorením kina a spoločne budeme až do odvolania dodržiavať hygienické opatrenia aj protiepidemiologické postupy.

Pravidlá, ktoré by ste mali v rámci svojej návštevy kina Centrum dodržiavať:

  • Vstup do kina a pobyt v kine je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka)
  • Pri vstupe do budovy použite dezinfekciu na ruky
  • Pracovník kina bude kontrolovať počet návštevníkov vstupujúcich do budovy aj do kinosály (kvôli obmedzenému počtu návštevníkov v jednom okamihu)
  • V priestoroch kina je zakázané podávať si ruky
  • V priestoroch kina dodržujte rozostupy minimálne 2 metre (pri pokladni počas nákupu vstupeniek, počas vstupu do kinosály a po skončení predstavenia)
  • Dve sedadlá vedľa seba môžu byť predané iba na požiadanie a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov, v prípade zakúpenia 1 miesta z dvoj sedadla ostáva to druhé miesto neobsadené.
  • Po zakúpení vstupenky sa presuňte rovno do kinosály
  • V kinosále zaujmite miesta, ktoré sú už vyznačené na vašej vstupenke a rešpektujte prípadné usmernenia personálu
  • Vo foyeri a v kinosále je zakázané konzumovať jedlá a nápoje
  • Personál kina má právo zmerať Vám teplotu a v prípade zvýšenej teploty má právo Vás požiadať, aby ste priestory kina opustili

Ďakujeme, že nenavštevujete kino, ak sa u Vás prejavujú príznaky akútneho respiračného ochorenia.

Diskusia k článku