Výluka v úseku Strážske -Nižný Hrabovec

Výluka v úseku Strážske -Nižný HrabovecŽelezniceSlovenskej republiky (ŽSR) budú vdňoch 01. až 05. júna2020, včase od 8.10h. do 13.40h. realizovať výlukové práce v úsekuStrážske – Nižný Hrabovec.

V rámci tejto výluky sa vuvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava koľajového lôžka koľaje a geometrickej polohy koľaje, strojné čistenie koľajového lôžka, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová avýšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, odstraňovanie krovia análetových drevín. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami

Diskusia k článku