Výluka v úseku Vojany -Drahňov -Budkovce

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňaod 25. mája 2020, včase od 8.00h. nepretržite až do 27. mája 2020 do 16.00h. a 28. mája 2020 včase od 8.00h. do 13.00h., realizovať výlukové práce v úsekuVojany -Drahňov -Budkovce.V rámci tejto výluky sa vuvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava aúdržba mostného objektuvkm 26,231 súvislá výmena mostníc a podvalov, oprava mostnej konštrukcie, výmena a doťahovanie upevňovadiel, oprava geometrickej polohy koľaje, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová avýšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, zváranie koľajníc aúdržba trakčného vedenia. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami

Diskusia k článku