Výluka vúseku Strážske -Petrovce nad Laborcom -Michalovce

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch18. až 19. mája 2020, včase od 10.30 h do 15.30 hod, realizovaťvýlukové práce v úseku Strážske -Petrovce nad Laborcom -Michalovce. V rámci tejto výluky sa vuvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová avýšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, odstraňovanie krovia análetových drevín. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami. Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budúprepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK

Diskusia k článku