Beh olympijského dňa 2020

Olympijský deň je oveľa viac než len športové podujatie. Je to deň, keď sa každý človek na svete môže stať aktívnym, môže sa dozvedieť o olympijských hodnotách a objaviť nové športy. Olympijský deň je oslavou olympizmu, životnej filozofie, oslavujúcej a vyvážene spájajúcej telesnú zdatnosť, vôľu a ducha. Spája šport s kultúrou a výchovou a snaží sa o utvorenie spôsobu života, založeného na radosti z vynaloženého úsilia, výchovnej hodnote dobrého príkladu a na rešpektovaní základných etických princípov.

Slovenský olympijský a športový výbor využíva Olympijský deň ako príležitosť na to, aby motivoval ľudí k vykonávaniu čo i len tých najjednoduchších aktivít, aby boli viac fyzicky aktívni. Napríklad, čo keby do školy či práce išli na bicykli alebo pešo a nie autom, príp. by vyšli po schodoch a nepoužili výťah. Aj malý pohyb sa počíta!
Olympijský deň sa prvýkrát konal v roku 1948 na počesť výročia založenia novovekého olympijského hnutia. Jeho osláv sa zúčastnilo deväť národných olympijských výborov. 23. júna 1987 sa bežal prvý Beh olympijského dňa. V prvom Behu Olympijského dňa sa bežalo na vzdialenosť 10 km a na jeho organizácii sa podieľalo 45 národných olympijských výborov.

Prijmite preto výzvu nášho OK a v týždni od 17.6.2020 – 24.6.2020 prejdite, prebehnite, preplávajte, prekonajte na bicykli, korčuliach či kolobežke vzdialenosť, ktorú zdokumentuje pomocou nejakej apky ako Strava, Endomondo, Komoot, Velo Hero či inej a nezabudnite pridať aj fotku a #olympijskyden. My vaše kilometre spočítame a už dnes sa tešíme na dosiahnutý počet kilometrov. Samozrejme, najaktívnejších oceníme.

zdroj:

Olympijský klub Michalovce 

Diskusia k článku