Župan Trnka potvrdil pochybenia Demka v múzeu.

Prinášame Vám plné vyjadrenie župana Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku pre Michalovské Noviny na možné pochybenia bývalého riaditeľa Zemplínského múzea  Maroša Demka pri správe majetku KSK:

Bývalý riaditeľ, pán Demko, viedol Zemplínske múzeum v období, ktoré sa spája aj s jeho kontroverznou opravou. Ide o rekonštrukciu, ktorá sa oproti pôvodnému plánu predĺžila a pre ktorú musel Košický samosprávny kraj ako zriaďovateľ múzea vracať eurofondy. Dôvodom boli najmä vážne pochybenia v projektovej dokumentácii. Okrem toho ďalším pochybením bolo porušenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám a stavebného zákona v súvislosti so zmluvou na prenájom priestorov súkromnej firme. Múzeu, a teda aj kraju, vznikla takýmto konaním ďalšia finančná škoda. Navyše dnes tento nájomca odmieta vypratať priestory a vecou sa zaoberá súd. Obidve vážne pochybenia sa stali v čase, keď múzeum viedol pán Demko. Ako štatutár bol teda priamo zodpovedný za uzatvárané zmluvy a chod múzea. V prípade takýchto pochybení je na mieste vyvodiť osobnú zodpovednosť. V prípade, ak by sa nevzdal funkcie, pravdepodobne by túto otázku riešil zriaďovateľ.“

K finančným škodám ohľadom pochybného prenájmu tiež dodal: „Finančná kontrola v roku 2018 zistila porušenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám a stavebného zákona tým, že múzeum nezverejnilo dohody o započítaní pohľadávok, čo malo za následok, že tieto dohody nevznikli. V prípade týchto pochybení nesie zodpovednosť štatutárny zástupca, ktorý vedie organizáciu. K porušeniam všeobecne záväzných právnych predpisov došlo za pôsobenia pána Demka, ktorý je ako štatutár teda priamo zodpovedný za tieto pochybenia.“

Diskusia k článku