Aktuálne opatrenia a odporúčania pre Michalovce po zasadnutí krízového štábu

Krízový štáb Mesta Michalovce sa opätovne zišiel 10. septembra, aby sa oboznámil s aktuálnou epidemiologickou situáciou.

Po jej zhodnotení pristúpil k rozhodnutiu ponechať v platnosti až do 18. septembra obmedzený vstup do budovy Mestského úradu na Nám. osloboditeľov (budova „A“) z bočného vchodu. Vstup regulujú príslušníci mestskej polície, ktorí zároveň kontrolujú nosenie rúška, použitie dezinfekcie na ruky a merajú teplotu. Obmedzený a regulovaný vstup platí aj pre budovu „B“ na Nám. slobody, aj tu na dodržiavanie ochranných opatrení dohliadajú príslušníci mestskej polície.

V súvislosti so seniormi, najviac zraniteľnou skupinou občanov, krízový štáb rozhodol ponechať činnosť denných centier pre seniorov v obmedzenom režime až do odvolania. Naďalej ostáva v platnosti aj prísny zákaz návštev v Michalovskom domove seniorov.

Na základe výzvy o spoluprácu z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Michalovce krízový štáb odporúča nepredávať alkoholické nápoje v zariadeniach poskytujúcich tieto služby na území mesta po 22.00 hod.

O aktuálnej situácii a ďalších opatreniach v Michalovciach vás budeme aj naďalej informovať.

Diskusia k článku