Opatrenia Mesta Michalovce po vyhlásení núdzového stavu na Slovensku

michalovce3

Slovenská vláda pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Núdzový stav platí od 1. októbra po dobu 45 dní.

Mesto Michalovce v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu už pred časom na svojich pracoviskách zaviedlo ochranné opatrenia v podobe regulovaného vstupu do obidvoch budov mestského úradu a merania telesnej teploty. Tieto opatrenia ostávajú aj naďalej v platnosti. Všetci, ktorí vstúpia do budovy, sú povinní chrániť sa rúškom a použiť dezinfekciu na ruky. Príslušník mestskej polície pri vstupe meria teplotu všetkým prichádzajúcim klientom aj zamestnancom. Pri teplote vyššej ako 37,2 stupňov Celzia osobe vstup nie je umožnený.

Od pondelka 5. októbra bude mestský policajt zároveň viesť evidenciu klientov, ktorí úrad navštívili, s uvedením mena a priezviska a telefonického alebo mailového kontaktu. Tieto informácie sú potrebné pre prípadné dohľadanie kontaktov v prípade výskytu Covid-19. Vstup klientov do budovy mestského úradu bez predchádzajúceho ohlásenia bude možný iba za účelom návštevy matriky, evidencie obyvateľstva, podateľne a pokladne – s reguláciou jeden klient v danom čase. Po odoslaní výziev na úhradu daní z daňového referátu, obdobne aj na daňový referát. Ostatné odbory budú vybavovať klientov osobne len po predchádzajúcej telefonickej dohode. Služby klientom sú poskytované v plnom rozsahu, upravujeme iba ich formu. Prosíme preto všetkých klientov, aby na vybavenie svojich požiadaviek využívali prednostne telefonickú a elektronickú formu komunikácie.

Medzi opatreniami, ktoré Mesto Michalovce na zabránenie šírenia koronavírusu zaviedlo už pred časom, bolo aj pozastavenie činnosti denných centier pre seniorov a prísny zákaz návštev v Michalovskom domove seniorov. Aj tieto opatrenia ostávajú naďalej v platnosti až do odvolania.

O aktuálnej situácii a ďalších opatreniach v Michalovciach vás budeme aj naďalej informovať.

Diskusia k článku