Plošné testovanie v Michalovciach: Zoznam odberných miest

michalovce3

Slovenská vláda pristúpila k organizovaniu plošného testovania obyvateľov v dvoch termínoch, 31. októbra a 1. novembra, teda najbližší víkend, a následne 7. a 8. novembra.

Mesto Michalovce v súvislosti so zabezpečením hladkého priebehu testovania úzko spolupracuje s organizáciami a inštitúciami, ktorí toto testovanie pripravujú.

Už od piatka minulého týždňa sme v intenzívnom kontakte s vojakmi Ozbrojených síl SR a stanovujeme jednotlivé odberné miesta. V súčasnosti Vám vieme poskytnúť zoznam jednotlivých odberných miest (v prílohe), ktorý bol schválený armádou a nateraz je považovaný za definitívny. Rovnako vieme, že testovanie bude prebiehať len počas víkendu 31.10 a 1.11., nie tak, ako sa pôvodne plánovalo, aj v piatok 30.10..

Mesto Michalovce má zabezpečený dostatok administratívnych pracovníkov, ktorí budú v skupinách testovacích tímov a rovnako máme pripravený aj dostatočný počet náhradníkov z radov dobrovoľníkov. V neposlednom rade Mesto doplnilo technické zásoby dezinfekčného materiálu a ochranných pomôcok pre prípad nevyhnutnej potreby na doplnenie chýbajúcich  pomôcok.

Všetky ostatné informácie a podmienky, ako je čas testovania, systém akým spôsobom testovať ľudí, príp. iné záležitosti – sú plne v kompetencii Ministerstva obrany SR a Ministerstva vnútra SR a Mesto je pripravené flexibilne spolupracovať podľa kladených požiadaviek.

P. č. Názov okrsku Adresa
1 II. ZŠ, Jána Švermu Jána Švermu 1351/6, 07101 MI
2 II. ZŠ, Jána Švermu Jána Švermu 1351/6, 07101 MI
3 II. ZŠ, Jána Švermu Jána Švermu 1351/6, 07101 MI
4 VI. ZŠ, Okružná Okružná 1313/17, 07101 MI
5 VI. ZŠ, Okružná Okružná 1313/17, 07101 MI
6 IV. ZŠ, Jána A.Komenského Jana A. Komenského 1337/1, 07101 MI
7 IV. ZŠ, Jána A.Komenského Jana A. Komenského 1337/1, 07101 MI
8 IV. ZŠ, Jána A.Komenského Jana A. Komenského 1337/1, 07101 MI
9 VII. ZŠ, Krymská Krymská 3496/5, 07101 MI
10 III. ZŠ, Moskovská Moskovská 184/1, 07101 MI
11 III. ZŠ, Moskovská Moskovská 184/1, 07101 MI
12 SOŠ technická, Kapušianska Kapušianska 531/6, 07101 MI
13 Cirkevná ZŠ sv. Michala Volgogradská 183/2, 07101 MI
14 Gymnázium, Ľudovíta Štúra Ľudovíta Štúra 47/26, 07101 MI
15 Gymnázium, Ľudovíta Štúra Ľudovíta Štúra 47/26, 07101 MI
16 V. ZŠ, Školská 3125/2 Školská 3125/2, 07101 MI
17 SOŠ technická, Partizánska Partizánska 2990/1, 07101 MI
18 SMM, s.r.o., Partizánska Partizánska 3002/23, 07101 MI
19 Technické a záhradnícke služby Partizánska 3038/55, 07101 MI
20 Mestské kultúrne stredisko Nám. osloboditeľov 916/25, 07101 MI
21 TOPO – Life, Topolianska Topolianska 2826/168, 07101 MI
22 I. ZŠ T. J. Moussona T. J. Moussona 2503/4, 07101 MI
23 I. ZŠ T. J. Moussona T. J. Moussona 2503/4, 07101 MI
24 Stredná zdravotnícka škola Masarykova 1945/27, 07101 MI
25 Kultúrno spoloč. dom, A. Šándora Andreja Šándora 1509/1, 07101 MI
26 VIII. ZŠ Pavla Horova Kpt. Nálepku 1070/16, 07101 MI
27 Angy mlyn Ulica mlynská
28 Ulica Gerbova Ulica Gerbová

Diskusia k článku