Michalovce: Pribudli nové hracie prvky na detských ihriskách

Na dvoch detských ihriskách v meste pribudli od začiatku novembra ďalšie nové hracie prvky. Potešia mladé rodiny s deťmi bývajúce v blízkosti Štefánikovej ulice a na Sídlisku Stráňany.

Obidve ihriská boli navrhnuté tak, aby mohli byť postupne dobudovávané v závislosti od finančných možností Mesta, prípadne od možností získať financie z cudzích zdrojov. Táto forma je výhodná hlavne preto, že finančné prostriedky na výstavbu sa dajú lepšie rozložiť. V Michalovciach je veľa detských ihrísk, na ktorých je nutné odstrániť staré hracie prvky z dôvodu bezpečnosti prevádzky a nahradiť ich novými a ďalej doplniť také, ktoré na pôvodnom ihrisku chýbali. Zámerom je docieliť takú hraciu plochu, ktorá by mala charakter parku.

Pre ihrisko v medziblokových priestoroch na Štefánikovej ulici bol spracovaný návrh a vydané stavebné povolenie ešte v roku 2018. Na ihrisku bol použitý aj nový typ dopadovej plochy – plastový rošt, ktorý by mal prerastať trávou. V blízkosti ihriska sa nachádza parkovisko, bezpečnosť detí preto zaisťuje oplotenie. V tomto roku boli na ihrisku osadené fitness prvky pre dospelých aj pre deti. Navrhnuté no zatiaľ nezrealizované sú ešte povrazové lezecké prvky, ktoré budú osadené v budúcnosti. Tohtoročná investícia má hodnotu 14 576 eur. Na realizáciu stavby Mesto vyhlásilo súťaž, v ktorej oslovilo šesť firiem, cenovú ponuku vypracovali tri z nich. Stavbu realizovali Technické a záhradnícke služby Michalovce v novembri.

Projektová dokumentácia pre detské ihrisko na Stráňanoch na Ulici nad Laborcom medzi blokmi V2 a V3 bola spracovaná a stavebné povolenie vydané na jeseň 2020. V tomto roku tu bola osadená pružinová hojdačka a vláčik pre najmenšie deti a lezecké prvky pre staršie deti. Aj tu je dopadová plocha realizovaná gumovým roštom. Vzhľadom na to, že hojdačky a šmýkačka sú už osadené medzi blokmi V1 a V2, hojdačky a zostava na šmýkanie pre V2 a V3 budú osadené neskôr spolu s kolotočom. K týmto v budúcnosti ešte pribudnú cvičebné prvky pre dospelých, ktoré sa už osvedčili na Rázusovej ulici a Verbovčíku  (veslár na posinenie rúk, bežkár na posilnenie nôh). Práce a dodávka  boli v náklade 10 399 eur. Práce na základe súťaže realizovala trnavská firma.

Finančné zdroje vo výške 15 tisíc eur sa  Mestu podarilo získať z cudzích zdrojov, a to 10 tisíc eur cez nadáciu SPP (detské ihrisko na Štefánikovej ulici) a 5 tisíc eur formou grantu od firmy EHP (detské ihrisko na sídlisku Stráňany).

Diskusia k článku