Gemer a Zemplín zažívajú renesanciu

sirava
Návštevníci Košického kraja v lete 2020 primárne zamierili do doteraz menej vyťažených lokalít, napríklad na tzv. krajnom východe, v Slovensko krase, či v okolí Zemplínskej šíravy. „Znovuobjavený“ bol takisto gemerský región, ktorý má ideálne predpoklady na trávenie voľného času v prírodnom prostredí bez negatív komerčného turizmu. Tu sa veľkému záujmu tešili jaskyne UNESCO, ktoré v mesiacoch júl a august zaznamenali dvojciferné medziročné nárasty návštevníkov oproti roku 2019. Práve Gemer a dolný Zemplín ukázali v rámci kraja najväčší potenciál zladenia sa s aktuálnym trendom pandemického „slow“ turizmu, keď ich návštevnosť v letnej sezóne poklesla v porovnaní s minulým rokom len o 4%, respektíve 6%. Vysvetlenie sa ukazuje pri delení návštevníkov na domácich a zahraničných – Gemer a dolný Zemplín majú zanedbateľný pokles práve vďaka nárastu domácich návštevníkov. Konkrétne na Gemer prišlo v letnej sezóne 2020 až o štvrtinu viac slovenských turistov ako v minulom roku.
Z pohľadu budúcej sezóny sú prísľubom aj závery vlastného prieskumu, ktorý si organizácia KRT nechala zrealizovať agentúrou Median SK. Analýza získaných dát totiž ukazuje, že Košický kraj sa v očiach návštevníkov profiluje ako miesto pokojnej dovolenky v prírodnom prostredí, často na odľahlejších miestach. Respondenti najčastejšie uvádzajú, že ich pozitívne zážitky z návštevy lokalít v Košickom kraji sa spájajú práve s prírodou vo všeobecnosti. „Verím, že tento návštevnícky sentiment je do veľkej miery aj výsledkom našej kampane Kraj sveta – Košický svetový kraj, ktorou sme chceli podčiarknuť pozitívnu rovnováhu našej širokej turistickej ponuky a zároveň vzácneho pokoja pri jej spoznávaní. Napokon, svedčí o tom aj naše zistenie, že až 42% opýtaných zvažuje na základe svojej letnej skúsenosti aj zimnú dovolenku v Košickom kraji,“ povedala výkonná riaditeľka KRT.
Priebeh tohtoročnej letnej turistickej sezóny nám zreteľne ukázal, že práve náš kraj má potenciál osloviť oveľa viac domácich turistov. Je pre nás dôležité, aby sa ich dobrá skúsenosť z leta 2020 pretavila do dôvery, ktorá presvedčí aj ďalších Slovákov, aby sa i po obnovení medzinárodného turizmu vracali do Košického kraja na kratšiu dovolenku, alebo predĺžený víkend. Našimi marketingovými aktivitami ich budeme v tomto rozhodnutí podporovať už od zimnej sezóny 2020/2021 a tešíme sa na budúcu letnú sezónu, ktorá do Košického svetového kraja prinesie ešte viac spokojných návštevníkov ako doteraz,“ uzavrel predseda KSK Rastislav Trnka.

Diskusia k článku