Obmedzenie dopravy na Stráňanskom moste

Mesto Michalovce upozorňuje obyvateľov a návštevníkov mesta na obmedzenie premávky na Stráňanskom moste cez rieku Laborec na Partizánskej ulici.

Na základe kontroly a správy k stavebno-technickému stavu mostného objektu pristúpilo mesto k zmene dopravného značenia a osadeniu mechanických zábran na bočných stranách mosta.

Od štvrtka 17. júna 2021 budú na moste platiť tieto obmedzenia:

  • vylúčenie vozidiel s hmotnosťou nad 3,5 t z mostného objektu, ponechaná premávka iba pre vozidlá do 3,5 t s výnimkou vozidiel autobusovej dopravy,
  • zúženie prejazdného profilu mosta dopravným značením pri zachovaní obojsmernej premávky z dôvodu poškodenia krajných nosníkov mosta,
  • vyznačenie nového priechodu pre chodcov a uzavretie chodníkov na bočných stranách mosta s nasmerovaním chodcov a cyklistov na lávku.

Diskusia k článku