VÝCHODNIARI SA SPÁJAJÚ pre dostavbu diaľnice D1

Košický samosprávny kraj sa pridal k iniciatíve Diaľnica na Zemplín, je pripravený spracovať štúdiu realizovateľnosti k dostavbe diaľničného úseku z ukrajinskej hranice po Bidovce pri Košiciach.

Košický samosprávny kraj sa pridal k iniciatíve Diaľnica na Zemplín, ktorej cieľom je vytvoriť tlak na vládu, aby dobudovala diaľnicu D1 z Ukrajiny po Bidovce pri Košiciach, kde v súčasnosti D1 končí. Krajskí poslanci tiež na poslednom rokovaní (19. februára 2021) poverili župana Rastislava Trnku, aby rokoval s Ministerstvom dopravy a výstavby SR s cieľom rozhýbať prípravu tohto diaľničného úseku. Župa je tiež pripravená vypracovať štúdiu realizovateľnosti, ak tak neurobí ministerstvo.
„V Košickom kraji je najnižší počet diaľnic a rýchlostných ciest spomedzi všetkých krajov na Slovensku. Konkrétne z 2 400 kilometrov ciest je iba 22 kilometrov diaľnic a 15 kilometrov rýchlostných ciest, všetky v okrese Košice-okolie a Spišská Nová Ves. Pre rozvoj nášho kraja je preto nevyhnutné budovať diaľničnú infraštruktúru, odľahčiť nápor na cesty nižších tried, prilákať nových investorov a zastaviť odliv mozgov,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Na Zemplíne, kadiaľ by mal tento diaľničný úsek viesť, nie je ani jeden kilometer diaľnice alebo rýchlostnej cesty, žije tu pritom približne 430 000 obyvateľov. Jedným z najvyťaženejších dopravných ťahov v rámci Košického kraja je práve spojenie medzi Michalovcami a Košicami. Kým v roku 2015 prešlo vstupom do Košíc v smere od Michaloviec za 24 hodín 11 700 vozidiel, pri poslednom sčítaní v roku 2019 to bolo už 15 000, čo je nárast o takmer 30 percent. Za diaľničné spojenie západu s najvýchodnejšími okresmi bojuje aj novovzniknuté občianske združenie Diaľnica na Zemplín, do ktorého sa pripájajú podnikatelia, poslanci, starostovia aj aktivisti. „Na dostavbu diaľnice po Ukrajinu, kde by sa D1 mala začínať, bola v minulosti vypracovaná štúdia Posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), dnes už však nie je platná. Aktuálne neexistuje žiadny dokument, na základe ktorého by bolo možné začať s dostavbou diaľnice D1. Bez lobingu sa na Slovensku zrejme veci nepohnú. Pre nedostatočnú infraštruktúru prichádzame o investorov aj o šikovných mladých ľudí,“ povedal predseda OZ Peter Báthory. Dostavba diaľnice D1 z Košíc do Sobraniec je zaradená do zoznamu TOP 15 investičných priorít súčasnej vlády. Úsek vedúci až po štátnu hranicu s Ukrajinou zatiaľ medzi priority ne-patrí. Košický samosprávny kraj koncom minulého roka rokoval so zástup-com ukrajinského prezidenta, podľa ktorého Ukrajina už pracuje na dobudovaní diaľnice z Kyjeva po hranicu so Slovenskom. Ide o úsek dlhý viac než 800 kilometrov. Pre porovnanie, ak by sa chcelo Slovensko napojiť na túto diaľnicu, musí vybudovať približne 80 kilometrov diaľnice. „Ak chceme udržať tempo s našim východným susedom, je jasné, že musíme šliapnuť na pedál,“ dodal Trnka. Župan už inicioval rokovanie s ministerstvom dopravy a bude žiadať, aby štát pripravil štúdiu realizovateľnosti. Práve tá je prvým krokom, ktorý je potrebný k výstavbe diaľnice vedúcej cez Zemplín. V prípade, ak tak ministerstvo v dohľadnej dobe neurobí, túto povinnosť je pripravený prevziať kraj.

Diskusia k článku