Budova Zlatého býka opäť centrom kultúrneho a spoločenského diania

Otvorenie galérie a turistického informačného centra v budove Zlatého býka sa konalo 24. septembra. Súčasťou slávnostného otvorenia bola vernisáž prvej výstavy v zrekonštruovaných priestoroch s názvom „Zemplín bez hraníc“.

Mesto Michalovce spolu s ukrajinským mestom Užhorod a maďarským mestom Sátoraljaújhely realizuje projekt Through Art we Ruin Borders – Umením búrame hranice“. Partnerské mestá získali na realizáciu projektu z Európskej únie takmer milión eur.  Náklady na projekt v našom meste predstavujú 1 009 668 eur, z ktorých bolo 615 158 eur vyčlenených na stavebné práce, 160 327 eur na vybavenie a 234 183 eur sa použilo na financovanie plánovaných produktov cestovného ruchu a kultúrnych podujatí. Michalovce dostali nenávratný finančný príspevok vo výške 773 183 eur.

Projekt prebieha od októbra 2019 do júna 2022. Tvoria ho tri hlavné časti. V rámci prvej sa realizovala komplexná rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Zlatý býk. Budova, ktorá do nedávnej minulosti slúžila na rôzne komerčné účely, sa premenila na novú mestskú galériu a turistické informačné centrum. Súčasťou rekonštrukcie bolo vytvorenie depozitu, inštalovanie galerijného systému, nábytku, ozvučenia, prezentačného systému a iného potrebného vybavenia. Budova bola zabezpečená monitorovacím zariadením a kamerovými systémami s pripojením na mestskú políciu.

Druhú časť tvorí zabezpečenie inovatívno-informačných kanálov a produktov cestovného ruchu. Bola vytvorená voľne prístupná mobilná aplikácia Zemplín región, vytvorená pre platformy Android a iOS v štyroch jazykových mutáciách (slovenská, maďarská, anglická a ukrajinská verzia). Vnikol aj propagačný materiál s názvom Tipy na výlety taktiež v uvedených jazykoch. Súčasne prebiehajú práce na filmovom dokumente História a súčasnosť spoločného regiónu. Mesto v rámci projektu zakúpilo 3D kameru Matterport Pro2, vďaka ktorej budú výstavy sprístupnené aj virtuálne a budú súčasťou ponuky mobilnej aplikácie.

Tretia časť projektu spočíva v organizovaní cezhraničných podujatí v oblasti umenia a kultúry, ako sú maliarske a sochárske sympóziá, tvorivé dielne, výstavy výtvarného a sochárskeho umenia.

Finančné prostriedky z projektu umožnili  obnovu národných kultúrnych pamiatok v mestách Michalovce a Užhorod. Vznikli v nich mestské galérie a profesionálne turistické informačné centrá európskeho štandardu. Projekt tiež prispeje k spájaniu ľudí z prihraničných regiónov a pripomenie im ich spoločnú históriu a kultúru. Jeho ambíciou je zvýšiť návštevnosť  galérií, s využitím moderných technológií zapojiť ľudí do kultúrneho života a zlepšiť tak informovanosť o susediacich regiónoch Zemplín, Zemplén a Zakarpatie.

Zlatý býk

Budova Zlatého býka je neodmysliteľnou súčasťou pešej zóny nášho mesta. Jej história je úzko spätá s Gabrielom Strömplom, jedným z najbohatších obyvateľov Michaloviec danej doby, ktorý nechal postaviť nový poschodový hotel v rokoch 1905-1906 na mieste svojho zničeného domu. Odvtedy sa hotel s názvom Golden Bull (Zlatý býk) stal najväčším a najreprezentatívnejším zariadením tohto druhu v celom meste. Samotná rodina Strömplovcov vlastnila aj niekoľko miestnych mäsiarstiev. V rozsiahlych priestoroch tohto objektu sa nachádzala krčma, kaviareň s cukrárňou, hotelová reštaurácia, veľká sála na hostiny a tanečné zábavy, ubytovacia časť, nájomné priestory, kancelária, pekná terasa, garáže, autoopravovňa i čerpacia stanica. Vo veľkej sále sa konali rozličné schôdze predstaviteľov mesta a politických strán, spolkov, ale tiež zábavy a plesy. Počas svojej existencie zažila budova aj obdobie „hodinového hotela“. Hrali sa tu divadelné ochotnícke predstavenia, konali prvé zasadnutia komunistov po prevzatí moci či školenia členov ľudových milícií. Budova je postavená v eklektickom slohu s prvkami secesie a je jednou z najkrajších budov v Michalovciach.

Diskusia k článku