Dobrovoľnícky september v Michalovciach

V Košickom kraji je celý september venovaný dobrovoľníctvu. Jednotlivé aktivity v kampani koordinuje Dobrovoľnícke centrum Košického kraja. Mesto Michalovce je svojou dobrovoľníckou činnosťou už známe. Do aktivít mesiaca dobrovoľníctva sa zapájame každoročne a patríme medzi lídrov v počte zapojených dobrovoľníkov v rámci celého kraja. Ocenením dobrovoľníckeho snaženia Mesta Michalovce má byť ustanovenie nášho mesta za organizátora a hostiteľa koncoročného odmeňovania krajských výročných cien v oblasti dobrovoľníctva za rok 2020 a 2021.

V rámci Dobrovoľníckeho septembra sa tento rok v Michalovciach budú činiť predovšetkým seniori z našich denných centier. Prinášame prehľad dobrovoľníckych aktivít, ktoré organizuje Mesto Michalovce. Začíname už dnes.

Názov aktivity: Náter oplotenia Kaplnky v parku na Ul. kpt. Nálepku v Michalovciach

  Aktivita určená pre seniorov z Denných centier v Michalovciach

Miesto realizácie: Park Mieru, Ul. kpt. Nálepku

Dátum realizácie: 10. 9. 2021 (v prípade nepriaznivého počasia bude sa realizovať o týždeň neskôr)

Počet dobrovoľníkov: 12 seniorov

Čas realizácie: od 9.00 do 13.00 hod.

Názov aktivity: Zveľaďovanie okolia MMB na Ul. obrancov mieru.

Aktivita určená pre seniorov z Denných centier v Michalovciach

Miesto realizácie: Vonkajší areál pri objekte MMB, Ul. obrancov mieru

Dátum realizácie: 14. 9. 2021 (v prípade nepriaznivého počasia bude sa realizovať o týždeň neskôr)

Počet dobrovoľníkov: 20 seniorov

Čas realizácie: od 9.00 do 13.00 hod.

Názov aktivity: Náter oplotenia Základnej školy T. J. Moussona v Michalovciach

Miesto realizácie: Základná škola, T. J. Moussona 4

Dátum realizácie: 17. 9. 2021 (v prípade nepriaznivého počasia bude sa realizovať v piatok 24. 9. 2021) 

Počet dobrovoľníkov: 30

Čas realizácie: od 8.30 do 13.00 hod.

Názov aktivity: Čisté Močarany – úprava okolia Denného centra v Močaranoch (výsadba kvetov, kríkov, čistenie chodníkov, náter altánku, vyčistenie chodníka a cesty k cintorínu)

Aktivita určená pre seniorov z Denných centier v Michalovciach

Miesto realizácie: Denné centrum č. 8, Ul. A. Šándora

Dátum realizácie: 17. 9. 2021 (v prípade nepriaznivého počasia bude sa realizovať o týždeň neskôr)

Počet dobrovoľníkov: 15 seniorov

Čas realizácie: od 9.00 do 13.00 hod.

Diskusia k článku