„Tvorivé dielne s hlinou pre seniorov 12“ v Michalovciach

„Mám už 92 rokov a keramiku som ešte nevyrábala. Ďakujem, že ste ma to naučili.“
Takéto úprimné vyznanie si vyslúžili organizátori podujatia od pani Alžbetky, ktorá
sa, spolu s ďalšími seniormi z Michalovského domova seniorov, zapojila do
tvorivých aktivít s hlinou.


Podujatie pod názvom „Tvorivé dielne s hlinou pre seniorov 12“ organizuje občianske združenie
Annogallery a ako napovedá názov, v tomto roku je to už dvanásty ročník. „Po minuloročnej online
realizácii, ktorú priniesla pandémia, sme v tomto roku mohli tvoriť opäť naživo a tešiť sa z priamych
kontaktov,“ prezradila koordinátorka podujatia Katarína Smiková.


Tvorivé stretnutia so seniormi odborne lektoruje keramikár Peter Smik. S každou skupinou sa umelec
stretne dvakrát. Najskôr seniori modelujú z mäkkej hliny rôzne výrobky, ktoré potom maľujú farebnými
glazúrami. Zakaždým výrobky putujú do keramickej pece, aby sa vypálili. Výsledkom je potešenie
z vlastnoručne vyrobených výrobkov, ale aj oddych a príjemné strávené chvíle.


Tvorivé stretnutia majú vždy veľký ohlas. Organizátori sa preto snažia každý rok navštíviť nové
zariadenia. Tak je aj v tomto roku. Okrem Michalovského domova sa podujatia zúčastňujú seniori zo
zariadenia Harmónia v Strážskom, z Jednoty dôchodcov vo Vinnom, ale aj seniori z iných okresov
Košického a Prešovského kraja, z Levoče a Kežmarku.


Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a jeho poslaním je sprístupnenie
a rozvíjanie kultúrnych aktivít seniorov. Pre seniorov je podujatie bezplatné.

Diskusia k článku