V Michalovciach bola ukončená revitalizácia komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch

Michalovčania už môžu využívať novo zrekonštruované cesty, chodníky aj parkovacie plochy. Tie sa obnovili v rámci tretej etapy rozsiahlej revitalizácie, ktorá trvala 3 roky. Dielo v hodnote takmer 3,9 mil. EUR zrealizovala pre mesto Michalovce spoločnosť EUROVIA SK.

Stavebné práce zahŕňali napríklad odstránenie starých vrstiev asfaltu, očistenie komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch, ale aj vybúranie poškodených obrubníkov a osadenie nových. Upravili sa aj existujúce vpusty či kanalizačné šachty a položil sa nový súvislý kryt vozovky. Priechody pre chodcov sa upravili na bezbariérové. Povrch chodníkov sa musel vybúrať a následne v požadovanom rozsahu obnoviť.

„Celkovo sme zrekonštruovali 8 úsekov ciest a 18 úsekov chodníkov. Stavebné práce prebehli aj na sídliskách Západ a Východ. Zrekonštruovali sme vstup na futbalový štadión pri medicínskom centre a aj parkovisko pred mestským cintorínom,“ hovorí Simona Tančáková, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK.

Počas stavebných prác sa celkovo použilo viac ako 26-tisíc m² podkladu zo štrkopiesku a takmer 30-tisíc m2 podkladu z prostého betónu. Na vyrovnanie povrchu sa minulo viac ako 4 200 ton a na opravu výtlkov viac ako 300 ton asfaltu. Využilo sa tiež viac ako 71-tisíc m2 spojovacieho asfaltového postreku a rovnaké množstvo asfaltového betónu. Celkovo sa položilo 510 m2 zámkovej dlažby a upravilo sa 255 ks poklopov. Osadilo sa aj viac ako 23-tisíc m betónového obrubníka.  

Rozsiahla revitalizácia prebiehala v niekoľkých etapách. S opravami sa začalo v roku 2017 a stavebné práce v rámci poslednej etapy boli ukončené v októbri 2021.

Prehľad opráv v rámci 3. etapy, ktoré prebehli rokoch 2019 – 2021

Cesty na uliciach:
Janka Alexyho 
Andreja Kmeťa 
Farská 
Terézie Vansovej 
Boženy Němcovej 
Meďovská 
Vila – Real 
Jána Kollára 
Chodníky na uliciach:
Močarianskachodníky po oboch stranách (bez vjazdov)
Vrbovskáchodník po ľavej strane smerom na obec Čečehov
P. O. Hviezdoslavachodník od OD Kaufland po FŠ MFK Zemplín
Jána Holléhochodník pri parku OR PZ SR
Samováchodník od ulice Mojmírová po ulicu Verbovčík
Lipováspojnica s Ulicou L. Novomestského
Janka Alexyhochodník po ľavej strane (pri kamenárstve)
Duklianskachodník po ľavej strane od OK
Karola Kuzmányhochodník pri BD č.8 – 18
P. O. Hviezdoslavachodník od Gymnázia Pavla Horova po ulicu J. A. Gagarina
Okružnáchodník po pravej strane od ulice Špitálska po ulicu J. Murgaša
A. Markušachodník po pravej strane od ulice K. Kuzmányho po ulicu Duklianska
Terézie Vansovejchodník pri rodinnom dome od areálu VVS a.s.
Boženy Němcovejchodník pri rodinnom dome
9. májapri rodinnom dome
Jána Kollárachodník po oboch stranách
Tulipánováchodník
 spojnica ulíc Tulipánová a Zvončeková
Ďalšie stavebné práce:
Sídlisko ZÁPADpráce boli rozložené do niekoľkých etáp
Sídlisko VÝCHODmedziblokové komunikácie ulice Kukoreliho
Vstup na futbalový štadiónpri medicínskom centre
Parkovisko pred mestským cintorínomna ulici Jána Kollára od domu smútku po zelený pás pred hlavným vstupom na cintorín

Diskusia k článku