Výtvarná súťaž „Policajti v našom meste“

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach pripravilo pre deti Košického kraja druhý ročník výtvarnej súťaže pod názvom „Policajti v našom meste“. Súťaž bola vyhlásená na Facebooku  „Polícia SR – Košický kraj“. Cieľom výtvarnej súťaže bolo zistenie vnímania práce príslušníkov PZ očami detí a zvyšovanie informovanosti detí o práci príslušníkov PZ prostredníctvom tvorivej činnosti.

Cieľovou skupinou súťaže boli predškoláci materských škôl a žiaci I. stupňa základných škôl, ktorí súťažili v troch súťažných kategóriách. Práce prihlásené do súťaže, spĺňajúce podmienky, hodnotila  komisia na úrovni okresného riaditeľstva v spolupráci s pracovníkmi Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne Michalovce, ktorá vybrala v každej kategórii tri najlepšie práce, ktoré postúpili do krajského kola.

V rámci tunajšieho okresného riaditeľstva to boli práce detí z Centra voľného času Strážske, Základnej školy J. Švermu Michalovce, Základnej školy Rakovec nad Ondavou, Základnej školy s materskou školou Š. Ďurovčíka Palín, Základnej školy Veľké Revištia, Materskej školy Kaluža, Základnej školy Vysoká nad Uhom a Základnej školy Staré.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach zverejní výherné výtvarné práce z okresných kôl na Facebooku  „Polícia SR – Košický kraj“, kde prebehne hlasovanie a najlepšie tri práce v každej kategórii, ktoré získajú najviac hlasov, budú zverejnené na Facebooku  „Polícia SR – Košický kraj“ dňa 20. decembra 2021.  Výhercovia budú odmenení upomienkovými predmetmi s logom „Polícia“.

Diskusia k článku