Dávajte na seba pozor aj na bicykli. Evidujeme už prvé nehody cyklistov

So zlepšujúcim sa počasím a stúpajúcimi teplotami sa cesty plnia aj ostatnými účastníkmi cestnej premávky, nielen vodičmi vozidiel. Počas svojej jazdy tak na cestách môžete stretnúť cyklistov, motocyklistov, „kolobežkárov“, ale aj takých, ktorí sa vyberú vychutnať si slnečné lúče počas prechádzky.

     Samozrejme, pre všetkých účastníkov cestnej premávky platia pravidlá, ktoré musia dodržiavať. Preto treba zvýšiť pozornosť, predvídať a včas reagovať, aby nedochádzalo k zbytočným úmrtiam a zraneniam. Cyklisti o to viac, pretože oproti vodičom v autách majú veľkú nevýhodu – pri páde nie sú dostatočne chránení.  Potrebu nosenia ochranného oblečenia, chráničov a prilby snáď už ani netreba zdôrazňovať, o reflexných prvkoch ani nehovoriac, aké sú dôležité. Vždy treba jazdiť podľa svojich schopností a zručností, prispôsobiť sa stavu cesty, počasiu i ďalším okolnostiam, ktoré možno predvídať.

     Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici. Osoby mladšie ako 10 rokov smú jazdiť po chodníku.

     Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov. Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch, to neplatí, ak ide o bicykel, ktorého pohon nezabezpečujú pedále.

     Ak je zriadená cestička pre chodcov a cyklistov označená príslušnou dopravnou značkou, cyklista nesmie ohroziť chodca. Ak cestička pre chodcov a cyklistov má oddelené pruhy pre chodcov a cyklistov, sú chodci a cyklisti povinní použiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku pre chodcov a cyklistov a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú vzájomne ohroziť.

     Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista na sebe reflexné prvky, alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Mimo obce musí mať cyklista ochrannú prilbu a dieťa do 15 rokov aj v obci,  táto povinnosť sa vzťahuje aj na prepravované osoby. Ak je na bicykli sedadlo na prepravu dieťaťa (musí mať pevné podpery na nohy), iba osoba staršia ako 15 rokov môže takto viezť osobu mladšiu ako 10 rokov.

     Tak ako vozidlá musia mať povinnú výbavu, tak aj bicykel musí spĺňať určité podmienky, aby mohli cyklisti bezpečne vyraziť na cesty. Základným pravidlom je síce vidieť a byť videný, ale je tu aj niekoľko ďalších rád pre bezpečnú jazdu bicyklom. Bicykel musí byť vybavený dvoma na sebe nezávislými účinnými brzdami, konce rúrok riadidiel musia byť ukončené napríklad zátkami alebo rukoväťou. V zadnej pozdĺžnej strednej rovine bicykla musí byť červené odrazové sklo. Môže byť nahradené odrazovými materiálmi na odeve alebo obuvi cyklistu. Nad povrchom predného kolesa musí byť biele odrazové sklo. Odrazové sklá oranžovej farby musia byť na oboch stranách pedálov a na lúčoch kolies. Počas jazdy za zníženej viditeľnosti je dôležité riadne osvetlenie. Vpredu biele svetlo, prípadne biele prerušované svetlo do vzdialenosti 20 metrov. Vzadu červené svetlo, alebo aj prerušované, môže byť kombinované so zadným červeným odrazovým sklom. Kapacita svietivosti najmenej 1,5 hodiny bez prerušenia. Bicykel môže byť vybavený aj blatníkmi prekrývajúci celú šírku pneumatiky, krytom reťaze, pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa a nosičom batožiny. 

Podľa zákona hrozí pokuta za:

  • Ohrozovanie alebo obmedzovanie chodcov pri jazde po pravej krajnici 50 €.
  • Ohrozovanie iných účastníkov cestnej premávky, najmä vedením druhého bicykla za jazdy, ručného vozíka, vedením psa alebo iného zvieraťa alebo vezením predmetov, ktoré by sťažovali vedenie bicykla do 50 €. Obmedzenie alebo ohrozenie cyklistov používajúcich cestičku pre cyklistov osobou pohybujúcou sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení  30 € .
  • Pokuta vo výške 30 eur hrozí cyklistom, ktorí na sebe nemajú za zníženej viditeľnosti reflexné prvky alebo odev. Za jazdu mimo obce bez ochrannej prilby hrozí pokuta 10 eur. Oveľa vyššie sankcie však hrozia cyklistom, ak jazdia pod vplyvom alkoholu.

V sobotu (21.5.) krátko po 11.30 hodine z doposiaľ nezistených príčin, po prejdení pravotočivej zákruty, prešiel s bicyklom do protismeru 38-ročný Michalovčan, ktorý s ním smeroval od obce Porúbka smerom na Vinné jazero.

V protismere narazil do prednej časti vozidla zn. Mazda a po náraze dopadol vedľa cesty na trávnatý porast. Zranenia, ktoré utrpel, si podľa predbežnej lekárskej správy vyžiadajú viac ako 42-dňovú dobu liečenia a práceneschopnosti. Vodič pred jazdou autom nepil, cyklistovi bol na zistenie prítomnosti alkoholu odobratý biologický materiál. V tomto prípade polícia po zadokumentovaní dopravnej nehody začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví.

Diskusia k článku