Pod vplyvom alkoholu si sadlo za volant 65 vodičov

intropolicia

Dôkazom toho, že na cestách je stále viac než dosť nedisciplinovaných účastníkov cestnej premávky, je vysoký počet vodičov motorových vozidiel jazdiacich pod vplyvom alkoholu.

Napriek neustálym výzvam a upozorneniam, ale i vopred avizovaným dopravno-bezpečnostným opatreniam polície s cieľom zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie na cestách, policajti na cestách Košického kraja minulý týždeň (24. týždeň) odhalili ďalších až 65 nezodpovedných vodičov, ktorí si za volant auta sadli pod vplyvom alkoholu ! U 16 z nich bola hodnota alkoholu v dychu viac ako 1 promile (trestný čin). Zaznamenali sme 5 dopravných nehôd, pri ktorých „asistoval“ alkohol. Kontrolám sa nevyhli i nemotoroví účastníci cestnej premávky.  V 20 prípadoch bol zistené požitie alkoholu u vodičov nemotorových vozidiel.

Vodiči áut, viete čo vás okrem obvinenia za jazdu pod vplyvom alkoholu čaká ?

Ak je vodičovi nameraná hodnota alkoholu v dychudo 1 promile, ide o závažný priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, za ktorý je možné vodičovi v správnom konaní uložiť pokutu od 150 do 800 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do 3 rokov.

     Jazda pod vplyvom alkoholu nad jedno promile alebo pod vplyvom inej návykovej látky, či odmietnutie vyšetrenia na zistenie ich prítomnosti v tele vodiča je trestný čin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky, za ktorý hrozí vodičovi trest odňatia slobody až na jeden rok. Súd mu môže súčasne uložiť aj peňažný trest a trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá.

    Zadržanie vodičského preukazu a obvinenie z trestného činu a hrozba odňatia slobody až na jeden rok nie je to jediné, čo vodičov v takýchto prípadoch čaká. V každom prípade, ak je vodič motorového vozidla dôvodne podozrivý, že požil alkohol, inú návykovú látku alebo odmietne vyšetrenie na ich zistenie, policajt rozhodne o preskúmaní jeho zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k závislosti od týchto látok. Výška hladiny alkoholu v tele vodiča pritom nie je rozhodujúca. Platí to ako pre vodičov pod vplyvom alkoholu do jedného promile, tak aj pre vodičov pod vplyvom alkoholu nad jedno promile. Na vykonanie preskúmania zdravotnej spôsobilosti policajt určí vodičovi primeranú lehotu. Zároveň sa mu zadrží vodičský preukaz. Závislosť vodiča posudzuje psychiater. Ak psychiater zistí, že osoba je závislá, oznámi to polícii. V takom prípade sa vodičovi vodičský preukaz nevracia. Ak psychiater zistí, že vodič závislý nie je, policajt rozhodne o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu u psychológa.

     Vodičský preukaz sa vodičovi vráti až po splnení všetkých uložených povinností. Treba však počítať s tým, že cesta k vráteniu vodičského preukazu nie je zadarmo.

Prísnejšie kontroly na cestách pokračujú naďalej

     V súvislosti s pretrvávaním nepriaznivej dopravno-bezpečnostnej situácie v cestnej premávke, najmä vo vzťahu k vysokému počtu vodičov motorových vozidiel jazdiacich pod vplyvom alkoholu, polícia bude naďalej prísnejšie dohliadať na to, či účastníci cestnej premávky dodržiavajú pravidlá cestnej premávky, predovšetkým sa zamerajú na alkohol, teda či vodiči motorových a nemotorových vozidiel dodržiavajú svoje povinnosti a nejazdia pod jeho vplyvom.  V teréne bude ešte viac policajtov služby dopravnej, železničnej a poriadkovej polície Policajného zboru s cieľom zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie v cestnej premávke.

     Upozorňujeme, že v prípade zistenia porušenia zákona, budú policajti postupovať nekompromisne podľa zákona.  Policajti budú prísnejšie kontrolovať dodržiavanie povinností účastníkov cestnej premávky, aby ochránili čo najviac životov, a tiež eliminovali z premávky opitých vodičov, ktorí ohrozujú nevinných a disciplinovaných účastníkov cestnej premávky.

ALKOHOL ZA VOLANT NEPATRÍ !!!

Polícia dôrazne upozorňuje vodičov, že alkohol za volant nepatrí! Svojou jazdou pod vplyvom alkoholu ohrozujú nie len seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky.       Polícia apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa na cestách správali zodpovedne, dodržiavali dopravné predpisy, dávali na seba pozor a vrátili sa k svojim blízkym živí a zdraví.

Diskusia k článku