Nový primátor a novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili svoje sľuby

michalovce3

V piatok, 18. novembra 2022, sa v priestoroch budovy Zlatý Býk uskutočnilo Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva v Michalovciach. Najbližšie štyri roky povedie naše mesto Miroslav Dufinec, ktorý získal v Komunálnych voľbách 2022 najviac hlasov. Do mestského zastupiteľstva si obyvatelia v šiestich obvodoch vybrali 25 poslancov spomedzi 119 kandidátov.

Na dnešnom ustanovujúcom zastupiteľstve zložilo svoj sľub 24 poslancov. Zvolený poslanec Marek Michajlo si prevezme osvedčenie o zvolení a zloží sľub poslanca na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Dvaja zvolení poslanci, Mgr. Miroslav Dufinec a MUDr. Jozef Valiska, sa vzdali svojich mandátov. Namiesto nich budú posty poslancov mestského zastupiteľstva zastávať prví náhradníci v príslušných volebných obvodoch – PhDr. Ing. Mirko Gejguš, PhD. a Ing. Jana Dlužanská.

Po tom, ako primátor i poslanci zložili slávnostné sľuby, mestské zastupiteľstvo schválilo termín a program najbližšieho zasadnutia, ktoré sa uskutoční 15. decembra 2022. Miroslav Dufinec si za svojho zástupcu zvolil Jozefa Sokologorského.

Známe sú už aj poslanecké kluby Mestského zastupiteľstva v Michalovciach:

SMER – SD (zatiaľ pracovný názov)

 1. Ing. Jozef Sokologorský
 2. Doc. RNDr.,Mgr. Daniela Barkasi,PhD.
 3. PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD.
 4. Marek Michajlo
 5. Ing. Martin Čornej
 6. Bc. Patrik Bašista
 7. MUDr. Ján Mihalečko
 8. MUDr. Štefan Kvak
 9. MUDr. Maroš Eľko
 10. Ing. Ján Kerekeš
 11. JUDr. Tímea Sotáková
 12. MUDr. Jozef Makohus – predseda
 13. PaedDr. Radmila Hajduková
 14. Ing. Martin Horňák
 15. Ing. Eva Muchová

 Nové Michalovce

 1. JUDr. Zuzana Dobranská Harmanová – predsedníčka
 2. Ing. Jana Dlužanská
 3. Mgr. Jaroslav Čúrny
 4. Radovan Geci
 5. Ing. Filip Kaľavský
 6. Mgr. Ján Várady

Mestské zastupiteľstvo zároveň zriadilo pre toto volebné obdobie, tak ako v predchádzajúcom volebnom období, celkovo 10 komisií, a taktiež schválilo zriadenie Mestskej rady. Jej členmi sú:

1. PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD.

2. Ing. Martin Čornej

3. MUDr. Ján Mihalečko

4. JUDr. Zuzana Dobranská Harmanová

5. Ing. Ján Kerekeš

6. JUDr. Tímea Sotáková

7. MUDr. Jozef Makohus

8. Ing. Jozef Sokologorský – člen MsR zo zákona, ako viceprimátor mesta

Na zastupiteľstve boli schválení členovia redakčnej rady dvojtýždenníka Michalovčan a bolo odsúhlasené aj poverenie poslancov, ktorí budú počas najbližších štyroch rokov vykonávať občianske obrady i uvítanie do života pred matričným úradom. V ďalšom bode bol predložený návrh na delegovanie zástupcov mesta do obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta a do školských rád v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Informácie o priebehu volieb:

V závere októbra sa v našom meste uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov. Takéto spojenie volieb sa konalo v histórii Slovenskej republiky po prvýkrát. V  našom meste sme mali zapísaných 30 504 oprávnených voličov, z  ktorých právo voliť využilo 11 655, čo predstavuje 38,20 % účasť. V  porovnaní s  predošlými voľbami do  orgánov samospráv, ktoré sa konali v  roku 2018 bola účasť v tomto roku vyššia o 0,27 %. Na post primátora mesta podalo kandidátnu listinu sedem kandidátov Jozef Bobík, Miroslav Dufinec, Dušan Goda, Milan Kaplan, Oliver Petrík, Erik Sibal a Tímea Sotáková. Kandidát Jozef Bobík však doručil v zákonom stanovenej lehote vzdanie sa svojej kandidatúry na post primátora mesta, a  teda občania v  týchto voľbách volili zo šiestich záujemcov. O  post poslanca Mestského zastupiteľstva v  Michalovciach sa uchádzalo 119 kandidátov, z ktorých dvaja kandidáti Jozef Hajduk a Štefan Tomáš sa taktiež vzdali kandidatúry.

Zvolený primátor Miroslav Dufinec získal 4 921 hlasov, čo predstavuje 43,47 % oprávnených voličov a  zvíťazil vo všetkých šiestich volebných obvodoch. Druhý v  poradí sa umiestnil Milan Kaplan s počtom hlasov 3  605, nasledovala Tímea Sotáková s  1  543 hlasmi. Dušan Goda získal 653 hlasov, Erik Sibal 334 hlasov a Oliver Petrík 171 hlasov. V týchto komunálnych voľbách boli zvolení títo deviati noví poslanci Patrik Bašista, Jaroslav Čúrny, Zuzana Dobranská Harmanová, Jana Dlužanská, Radmila Hajduková, Martin Horňák, Ján Kerekeš, Miroslav Kisty, Marek Michajlo, Eva Muchová a Michal Stričík. Do poslaneckých lavíc taktiež zasadnú Daniela Barkasi, Martin Čornej, Maroš Eľko, Radovan Geci, Dušan Goda, Filip Kaľavský, Štefan Kvak, Jozef Makohus, Ján Mihalečko, Erik Sibal, Jozef Sokologorský, Tímea Sotáková, Jozef Valiska, Ján Várady.

Diskusia k článku