To, že nás nevidíte, neznamená, že tam nie sme

V súvislosti s dvomi nedávnymi tragickými udalosťami, ktoré zasiahli Michalovce, začali internetové diskusie zaplavovať rôzne špekulácie, dohady a dezinformácie. Podľa niektorých vyjadrení bola za smrť štyroch ľudí zodpovedná rovnaká osoba, ako tá, ktorá o život na Nový rok pripravila mladú Michalovčanku. Ničím nepodložené spájanie dvoch tragických udalostí vyvolalo vlnu paniky a strachu v uliciach mesta. Verejnosť môžeme ubezpečiť, že tieto dve udalosti spolu nesúvisia a v súčasnosti už môžeme povedať, že v prípade úmrtia štyroch osôb ide s najväčšou pravdepodobnosťou o rodinnú tragédiu.

Aj vy, občania, môžete prispieť k zvyšovaniu bezpečnosti nielen v uliciach, nebuďte ľahostajní k dianiu okolo seba, nezatvárajte oči pred neprávosťou. V prípade akéhokoľvek podozrenia, že za dverami susedného bytu môže dochádzať k domácemu násiliu, nezhodám, počujete volanie o pomoc, namiesto ľahostajného nepovšimnutia kontaktujte Policajný zbor. Vždy je lepšie situáciu preveriť a nič nezistiť, ako prísť, keď už je neskoro. Policajti sú v uliciach každý deň aj každú noc, 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Dohliadajú nielen na verejný poriadok, ale aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. To, že ich nevidíte, neznamená, že nie sú za rohom ulice, na ktorej práve stojíte vy. Policajný zbor robí maximum preto, aby ochránil čo najviac ľudských životov a zabránil vzniku škôd.

Na príslušníkov Policajného zboru sa môžete obrátiť kedykoľvek, a to na známom bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru. S podnetmi sa na nás môžete obracať aj prostredníctvom súkromnej správy na oficiálnej stránke na Facebooku Polícia Slovenskej republiky. Upozorňujeme však, že facebookova stránka polície nenahrádza tiesňovú linku a nie je monitorovaná nonstop.

Diskusia k článku