Bojujem za zmenu

Pred pár rokmi som sedel so synmi, mali vtedy 16 a 17 rokov. Prišla téma na ich budúcnosť. Čo chcete robiť? Obaja prišli s tým, že chcú vyštudovať medicínu a odísť za sestrou žijúcou v…