Začíname s obnovou historického parku Kerta

Mesto Michalovce spolu s partnerom, mestom Satoraljaújhely,  podalo v decembri 2019 spoločný projekt s názvom „Revitalizácia parkov Kerta a Széphalom“, čím reagovalo na výzvu programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Maďarsko. Projekt bol úspešný a výška poskytnutého príspevku z prostriedkov…