Svetový deň mokradí

„Je čas na obnovu mokradí“, znie téma tohtoročného Svetového dňa mokradí s urgentnou výzvou Programu Spojených národov pre životné prostredie (UNEP). UNEP upozorňuje na naliehavú potrebu obnovy mokradí, ktoré sú kľúčové nielen pre ochranu biodiverzity, ale…