Deň Straňančanov – Michalovce

 

06.06.2008 – areál V. ZŠ od 15.00 hod.

Účinkujú deti a žiaci: V.ZŠ. IV. MŠ. ŠZŠI, ZSŠHSaO, SZUŠ Talent-um

 

 

PROGRAM:

 

– Začiatok o 15.00 hod. – asfaltové ihrisko
– ŠZŠI – kultúrny blok
– Stráňančanka
– V. ZŠ – Báseň, príhovor, Poupata
– ZSŠHS – mažoretky
– MŠ – ľudový blok
– V. ZŠ ŠKD – hodiny
– Ľudovky
– Španielsky tanec
– Disko, spev
– ZSŠHSaO – módna prehliadka
– SZUŠ Borovicová – Talent-um
– V. ZŠ – Superstar – Dotkni sa hviezd

 

 

Športová časť od 9.00 hod. – 19.00 hod.

– Bedminton – súťaž detí od 10 – 14 rokov od 9.00 hod.
– Bedminton – súťaž dospelých 13.00 – 15.00 hod.
– Volejbal – dospelí 15.00 – 17.00 hod.
– Ihrisko trávnaté – malý futba  9.00 – 12.00 hod.
– T-ball 10.00 hod. 1. – 4. roč.
– Tenisový kurt – 14.00 hod. štvorhry dospelých
– Atletické ihrisko – netradičné disciplíny
– Jazda fúrikom – Hod hrebeňom
– Prekážková dráha
– 17.00 hod. Gymnastická akadémia – telocvičňa V.ZŠ

Športové súťaže budú prebiehať počas celého týždňa 2. – 6.06.2008 

Diskusia k článku