Súkromná Základná Umelecká Škola M. Capovčáka

 

Súkromná Základná Umelecká Škola Miroslava Capovčáka

Výtvarný odbor

Okružná 17, 071 01 Michalovce

Škola poskytuje základné a rozšírené vzdelávanie v oblasti výtvarnej výchovy a výtvarných technológii. Žiaci počas štúdia sa oboznamujú s rôznymi kresliarskymi technikami – perokresba, kresba ceruzou, sépiou, uhľom. Maliarskymi technikami akvarel, kvaš, tempera, kombinované techniky, koláž, domaľovávaná koláž a iné. Grafickými technikami tlače z výšky linoryt – čierno-biely, farebný, tlače z hĺbky – suchá ihla. Žiaci sa učia I priestorovému zobrazovaniu na hodinách modelovania s papierom, hlinou, drevom.

Škola sa snaží o čo najkvalitnejší rozvoj výtvarného vnímania a cítenia detí, čoho dôkazom je I množstvo ocenení na celoslovenskej a medzinárodných výtvarných súťažiach, ktoré dosiahli žiaci tejto školy za krátky čas jej existencie. Dobrým  výsledkom práce školy je I umiestňovanie absolventov na stredných a vysokých školách výtvarného a technického zamerania ( SSŠAT, ŠUV, VŠVU, VŠMU, STU, VŠT a iné ).

Vyučovanie na škole prebieha v triedach s malým počtom žiakov ( max. 8 žiakov ) čo zaručuje kvalitnú prípravu a starostlivosť o rozvoj talentu žiakov.
Prípravné štúdium 5-7 rokov 1x týždenne 2 hod.  ( 400,- Sk mesačne )
Základné štúdium I.st.  8 – 14 rokov 1x týždenne 3 hod. ( 600,- Sk mesačne )
Základné štúdium II.st.  15 – 18 rokov  1x týždenne 3 hod. ( 600,- Sk mesačne )
 
(pozn.: ceny sa mohli od  pridania tohto textu zmeniť, pre podrobné informácie sa prosím informujte v škole)

Škola zabezpečuje všetok výtvarný materiál :
–    farby temperové, vodové, anilinové
–    suchý pastel, olejový pastel Gioconda, uhlíky, sépiu
–    tuše farebné, čierny, biely, hnedý,
–    dámske perá
–    modelovaciu hlinu
–    farby pre tlač z výšky
–    farby pre tlač z hĺbky
–    výkresy, kresliace kartóny, farebné papiere

a výtvarné pomôcky:
–    špachtle na modelovanie
–    nasádky na kresliaci materiál
–    rydlá na grafické techniky tlače z výšky
–    rydlá na grafické techniky tlače z hĺbky

Kontakt:
Súkromná Základná Umelecká Škola, výtvarný odbor
Okružná 17,  071 01 Michalovce
Paed. Dr. Miroslav Capovčák
Tel.: 0911 219 293

Diskusia k článku