Oslavy národného dňa Colníkov

 

Mestský úrad a MsKS v Michalovciach v spolupráci s Colnou Spravou SR a Colným úradom Michalovce Vás pozývajú na:

 

Oslavy Národného dňa colníkov

a 40. výročie vzniku európskej colnej únie

 

 19.09.08  od 8.30 do 13.00 hod. – Tribúna pri MsÚ – Michalovce

 

 

Program:

 

– Otvorenie
– Predstavenie colnej správy SR a colného úradu Michalovce
– colníctvo a európska únia
– súťaže a hry pre deti – "Spoznávame colníctvo a chránime trh"
– samostatné prezentácie na jednotlivých stanovištiach námestia a parkoviska:

—  ukážky z praktického výcviku a výkonu služby Jednotky služobných zákrokov Colného úradu
— protidrogová prevencia a ukážky služobnej kynológie
— ukážky výstroja a výzbroje colníkov
— ukážky z výkonu služby v oblasti daňového dozoru (odber vzoriek a iné)
— prevencia protiprávneho konania (ako predísť porušovaniu colných a daňových predpisov občanmi pri prestupe štátnej hranice a v colnom území )
— ochrana ohrozených druhov živočíchov a rastlín – CITES
— ukážky skenovania vozidiel mobilným inšpekčným skenovacím systémom (parkovisko pri MsKS)
– TS Slničcko – Michalovce a hudobná zábavná skupina ŠČAMBA

 

Diskusia k článku