Miriam Adamíková – výstava koláží

adamikova5

 

Od 2.10. do 16.10.2009 v galérii ZOS v Michalovciach

 

autorka MUDr. Miriam Adamíková

Pracuje ako lekárka v špecializácii psychiatria. Ukončila lekársku fakultu Univerzity Karlovej v Prahe v roku 1992. V tomto období začala tvoriť koláže. Mnohé koláže vznikli aj pod vplyvom stretnutí s ľuďmi, ktorí mali psychický problém. Výstava je venovaná všetkým príbuzným, ktorí musia prejsť dlhou cestou, keď ich najbližší ochorie a rodičom autorky. Výstava prebieha súbežne s výstavou Moja Duša – výstava výtvarných a remeselných výrobkov ľudí s duševným postihnutím
zdroj: ZOS Michalovce

{yoogallery src=[/images/obr/kultura/zos/adamikova] thumb=[polaroid] width=[130] height=[100] title=[Miriam Adamíková – výstava koláží]}

 

Diskusia k článku