Spiace mesto

introspiacepsi

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach a České centrum v Bratislave Vás pozývajú  na prezentáciu knihy českého spisovateľa Martina Vopěnku SPIACE MESTO. 6.októbra 2011 o 11:00 hod. v priestoroch knižnice
a o 13:00 hod. na I.ZŠ v Michalovciach.

spiacemesto

Martin Vopěnka vyštudoval fakultu jadrovej fyziky, ale svoje miesto si našiel v literárnej tvorbe, ktorej sa venuje od začiatku 90. rokov. Knihy nielen píše, ale aj vydáva vo svojom vydavateľstve Práh. Miluje drsnú opustenú prírodu hôr a studených krajov, prírodu, ktorá nenávratne mizne.

Jeho literárnu tvorbu môžme rozčleniť do dvoch smerov, a to psychologického, zaoberajúceho sa tajomstvom ľudského vnútra a filozoficko-ekologického, vyznačujúceho sa obavou o krehké bohatstvo prírodného spoločenstva. Debutoval v r.1989 dielom Kameny z hor, v ktorom denníkovou formou zaznamenal pocity a spomienky vyvolané putovaním po rumunských Karpatoch. Tejto scenérií zostal verný aj v nasledujúcej próze Balada o sestupe /1992/. Autobiografické motívy tvoria os ďalšieho románu z r.1999 Hotel uprostřed života.

Vopěnkov tématický a žánrový register sa počas rokov rozšíril, takže sa s ním môžme stretnúť nielen ako s autorom psychlogických próz, napr. Moře smutku za tvým psem/2002/, či thrilleru o mravnom rozklade spoločnosti Konec zákona/2003/, ale taktiež ako s filozofujúcim cestovateľom-ekológom Antarktida na prahu konce/2002/, autorom kníh pre deti Pohádky z věterných hor/1998/ do ktorých vložil všetku svoju pokoru voči stvoreniu a úctu k živým tvorom. Je aj autorom obsiahlej detskej encyklopédie z r.2002 Poznávam život a svět.

Svoju najnovšiu knihu Spiace mesto venoval deťom, ale aj ich rodičom. Vydajte sa na dobrodružnú cestu do sveta, kde všetci rodičia spia a kde sa začína nemilosrdný boj o prežitie detí vo svete zostávajúcich dospelých…

Tešíme sa na Vás!

 

Diskusia k článku