V Michalovciach žilo pred vojnou 30% židov. Je to najvyšší počet z miest na Slovensku

08
 
09
 
V tomto dome býval rabín Moshe Rosenberg
 
 
Približne na tomto mieste stála táto synagóga, ktorú zbúrali v roku 1974
 
15
 
V Michalovciach žilo pred vojnou 30% židov. Je to najvyšší počet z miest na Slovensku
 
19
 
Na priečelí ešte vidno obrys Dávidovej hviezdy
 
07
 
Židovský cintorín. Jeden z troch ktoré sú na hrádku. Ten tretí je keltský s urnovými hrobmi
 
16
 

Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho postavený na mieste prvého židovského cintorína v Michalovciach. (Stráňany) Keď  sa hovorí o jeho architektonickom riešení  spomínajú sa lupene kvetu.
Tvar kostola mal symbolizovať vzájomné prenikanie duchovného a hmotného sveta. Túto myšlienku prenikania ducha do hmoty a naopak, symbolizuje aj Dávidova hviezda ktorá je vlastne dvoma do seba preniknutými trojuholníkmi. Jeden smeruje zhora dole, druhý z dola hore.

Myšlienku dokonalého prenikania ducha do hmoty symbolizuje aj ľalia. (hebr. Zuzana – Šošanna, čo znamená tiež – čistá.)

Jozef Kamenský

 

Diskusia k článku