Futbalistov kondične pripravuje Daniel Mitera

MFK Zemplín v spolupráci s Danielom Miterom a R+R fitness od začiatku júna pracujú na silovo-kondičnej príprave našich hráčov, a to každý utorok v podobe skupinového tréningu. Okrem toho, mnoho hráčov tiež využíva aj osobné tréningy s trénerom, na zlepšenie svojich nedostatkov alebo rehabilitácii zranení.

 

 Prinášame Vám rozhovor s Danielom Miterom.

 

Ako ste sa dostali k trénovaniu profesionálnych športovcov a konkrétne k MFK Zemplín?

Už dlhšiu dobu trénujem rôznych športovcov z oblasti basketbalu, juda a futbalu ( s Ďoďom Turíkom a Martinom Regálim som začal pracovať na jeho zranení už koncom Marca 2016) Po odchode kondičného trénera Víctora José Marsal Segura koncom mája,  MFK Zemplín hľadali rýchlu náhradu pre letnú mimo sezónnu prípravu a pravidelné týždenné tréningy. Pôvodne som ich mal trénovať 4 týždne, kým si nenájdu trénera, no po našej krátkej spolupráci som sa osvedčil a moje tréningy sa vedeniu a hráčom zapáčili natoľko, že spolupracujeme dodnes. Našli sme cestu ako v tom ďalej pokračovať.

 

Aké máte vzdelanie ?

Už od 12-tich rokov som popri hraní futbalu na VI. Z.Š. s hráčmi/so spoluhráčmi, ako napr. Atila Varga, basketbal za 1. B.K  a neskôr takmer 5 rokov kickbox pod vedením  Drahuša Verbického. Celý čas som študoval, čo robiť mimo tréningov, aby som mohol byť lepší ako ostatní. Celé to začalo prvými knihami o cvičení a vlastnými skúsenosťami. Ďalej to pokračovalo učebnými materiálmi od brata z Fakulty telesnej výchovy a športu, maturitou v Kanade z Biológie a Silovo kondičného tréningu a neskôr cestovaním. Najprv po Slovensku pri vzpieračoch v Košiciach a najlepších tréneroch po celom Slovensku a po celom svete. Tiež plnením požiadaviek pre najlepšie tréningové certifikáty na svete (Londýn, Vancouver, Viedeň) PICP lvl 2, CrossFit level 1, Biosignature a k tomu množstvo necertifikovaných školení, daľej prácou v R+R fitness ako tréner skupinových a individuálnych tréningov, najprv mládež MFK  a dnes o nejakú tú stovku kníh a niekoľko tisíc hodín tréningov. Stále študujem a tiež pracujem už ako kondičný tréner mužov MFK Zemplín a mnohých reprezentantov v iných športoch.

 

Na čom hlavne pracujete pri tíme a na individuálnych tréningoch ?

Skupinovo sme zo začiatku počas pauzi v lete pracovali na viac všeobecných veciach, zamerali sme sa na prevenciu svalových disbalancií, prehabilitačné cviky na prevenciu zranení. Postupne sme sa zamerali na tréning rýchlosti nôh a celkovú silu. Vzhľadom k veľmi krátkej medzi súťažnej pauze (zvyčajne trvajúcej 7 dní, keďže zápas sa hrá každý týždeň), budem rád, keď dosiahneme aspoň minimálne zlepšenie. Väčšina priestoru na zlepšenie v tejto oblasti je v krátkej dobe mimo sezóny. Aj napriek tomu vynakladám úsilie pri každom tréningu,a snažim sa aj v skupinových podmienkach diagnostikovať individuálne problémy a pomôcť aby som chlapcov posunul ďalej a dosiahol u nich zrýchlenie. Pokúšam sa ich tiež naučiť to, čo môžu využiť aj mimo našich tréningov. Na začiatku rýchlostno – silovej prípravy sme urobili testovanie v šprintoch, výskoku do výšky a diaľky a drepu pre objektívnosť nášho postupu. Čo sa týka individuálnych tréningov tam mám oveľa viac priestoru a času na prácu s hráčmi, po základnej pohybovej diagnostike a analýze postu a nedostatkov hráča. Vypracujem plán a postupne jeden po druhom eliminujeme nedostatky, ktoré vyšli v testoch, či už je to po rehabilitácii zranení, svalovej disbalancie, zníženej ohybnosti, či celkovom nedostatku sily… všetko sa postupne a čo najefektívnejšie vyrieši.

 

Čo bude ďalší postup z Vašej strany?

Samozrejme naďalej budeme pokračovať v tréningovom procese, no čo chvíľa prichádza zimná prestávka, kde bude potrebné pripraviť pre hráčov individuálne tréningové plány, čo bude kopa práce. Okrem toho verím, že koncom tohto roku, príp. začiatkom nasledujúceho sa mi podarí zorganizovať výživovú prednášku pre športovcov, zameranú hlavne pre futbalistov a iné tímové športy. Kedže to je to, čo vnímam ako ďalší nedostatok nášho tímu.

Koncom sezóny by som chcel zopakovať merania pre zistenie pokroku počas sezóny.

 

Z tejto spolupráce sa tešíme a MFK Zemplínu prajeme veľa úspechov v najvyššej futbalovej súťaži.

 

Diskusia k článku