Mesto Michalovce získalo ocenenie Dobrovoľník roka 2017

V stredu 30. mája sa v bratislavskej Redute uskutočnilo podujatie Oceňujeme rozsievačov dobra. Dobrovoľníkom roka 2017 sa v kategórii – Mesto/obec priateľské k dobrovoľníctvu – stalo práve naše mesto. Prvú cenu sme získali za vytváranie podmienok pre fungovanie deviatich denných centier seniorov a za dosiahnutý progres pri zavádzaní problematiky dobrovoľníctva v meste Michalovce – organizácia workshopov a podpora systematickej práce v oblasti dobrovoľníctva.

Cena Srdce na dlani, ktorú sme doniesli domov, je zhotovená zo skla a keramiky. Tento titul za prácu pre iných, sa odovzdáva dobrovoľníkom v deviatich kategóriách – Dobrovoľník Slovak Aid, Zahraničný dobrovoľník na Slovensku, Dobrovoľník v sociálnej a zdravotnej oblasti, Dobrovoľník v oblasti práce s deťmi a mládežou, Dobrovoľník v oblasti vzdelávania a životného prostredia, Firemný dobrovoľník roka, Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc (viac ako 18 mesiacov), Obec/mesto priateľské k dobrovoľníctvu a Dobrovoľnícky projekt roka.

Dobrovoľník roka je ocenenie na celoslovenskej úrovni, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníkov a k rozvoju dobrovoľníctva na Slovensku. Tohto roku sa uskutočnil už 10. ročník odovzdávania ocenení za dobrovoľníctvo. Je to významné podujatie v oblasti dobrovoľníctva a organizuje a zabezpečuje ho CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum. Podujatie sa už po šiestykrát realizovalo pod záštitou ministra zahraničných veci Miroslava Lajčáka, v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. Na začiatku dňa navštívili dobrovoľníci aj Prezidentský palác, kde sa stretli s prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom.

Súčasťou celodenného programu bola aj konferencia o aktuálnych problémoch dnešnej doby Dobrovoľníctvo ako podpora udržateľného rozvoja spojená s témou Agenda 2030. Táto téma je celospoločenskou témou. Spája štátnu správu, samosprávu, podnikateľov, akademickú sféru a v neposlednom rade aj predstaviteľov občianskej spoločnosti. Práve predstavitelia zastúpení neziskovými organizáciami a hlavne samotní dobrovoľníci sú dlhodobo nenápadným pilierom podpory plnenia viacerých udržateľných rozvojových cieľov.

Veríme, že z toho ocenenia, ktoré je zrkadlom našej práce, majú radosť aj všetci Michalovčania.

Diskusia k článku