Červené táranie

REGZEP - Červené táranie

Keď som bol tretiak na základnej škole, išli sme celá trieda, vlastne celá škola na večerný lampiónový sprievod. Vzájomne sme sa prekárali, kto má krajší lampión, kto v ňom má akú sviečku. Najväčší frajeri však boli tí, ktorí malí lampión na žiarovku a tenký drôt im trčal až pod pioniersku košeľu, kde mali k lakti priviazanú štyri a pol voltovú baterku! Všetci sme boli vyčesaní, oblečení v kultovej pionierskej uniforme. Dokonca aj naša učiteľka sa hodila do pionierskeho gala. Ako sme išli do mesta, večer sa menil na noc a naše lampióny svietili stále jasnejšie! Boli sme v dlhom zástupe pionierov zo všetkých základných škôl z mesta. Učiteľka nám zadávala stranícke heslá: Nech žije KSČ!“  alebo: „My chceme mier!“ A samozrejme: „Nech žije ZSSR!“  Ako sme sa blížili k tribúne, naša učiteľka nás nabádala k väčšej intenzite povzbudzovania: Hlasnejšie deti, hlasnejšie, nech Vás súdruhovia z tribúny počujú!“ My sme však chceli na vlastne oči vidieť tých ‚polobohov“ z tribúny, ovešaných medailami a kvetmi od učiteľov z celých Michaloviec. Naša učiteľka zrejme pochopila, že s našim priemerným krikom kariéru neurobí. Tak jej skrsla skvelá myšlienka: Deti kričte! Kto bude hlasno kričať, dostane zajtra jednotku z vlastivedy!“ Akoby nás pokropil niekto živou vodou! Hneď naše socialistické pokriky mali ten správny cveng. Aj ja som si hneď spočítal, že jednotka mi pomôže pri koncoročnom zaokrúhľovaní. Hlasnejšie deti! Hlasnejšie!“ S blížením sa k tribúne učiteľka nás nabádala: „Deti kričte!“ My sme poslúchli a zrevali sme: „Nech žije KSČ!“ Nech žije KSČ!“ Triedna učiteľka z nás bola unesená: „Výborné deti, všetci máte jednotku!“ Sľubovala nám. naša súdružka. HURRÁÁÁ, HURRRÁÁÁ, HURRRÁÁÁ.“ zrevala celá trieda zborovo bez toho, aby nám náš vzor udelil pokyn. Výborne deti! Hneď zajtra ráno píšem jednotky do žiackych knižiek!“ Dušovala sa naša dojatá učiteľka. Keď však ani po dvoch týždňoch jednotka zapísaná nebola, ako jediný som jej pripomenul ‚predvolebný sľub“, čo nám v tranze dala. Dostal som prednášku, čo všetko z vlastivedy musím vedieť, ak mám dostať jednotku! Odvtedy červeným neverím, aj keď sa dnes schovávajú za peknú tmavozelenú.Aj preto ostanem v druhom pilieri!

Diskusia k článku