Zachraňujú hrad Brekov

p09292163_brekovv

Zrúcanina Brekovského hradu patrí bezpochyby k skvostom kultúrneho dedičstva od našich predkov v okolí. Skaly a kamene Brekova postupne podliehajú boju s desaťročiami a storočiami. Skupina nadšencov a dobrovoľníci pomáhajú pri jeho zachovaní pre ďalšie a ďalšie generácie. V týchto dňoch sa práce sústreďujú pri murovaní pravej strany vstupu do horného hradu.

 

ZnzBh. Hlavným cieľom Združenia na záchranu Brekovského hradu je konzervácia hradu, obnova niektorých jeho častí a teda záchrana tejto kultúrnej pamiatky, resp. zachovanie súčasného stavu.

Hrad Brekov bol vybudovaný na obchodnej ceste spájajúcej Poľsko s Uhorskom. Je to hrad, na ktorý bol vďaka dobrej polohe kladený veľký význam. Hoci sa už doňho veľakrát strieľalo ešte stále vidieť jeho múry týčiť sa na hradnom kopci. Je historickým pokladom zemplínskeho regiónu, a preto je potrebné zachovať ho aj pre budúce pokolenia. Z tohto dôvodu vzniklo Združenie na záchranu Brekovského hradu, ktoré je v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

Brekovčania sú na hrad pyšní. Vedúcou osobnosťou združenia na záchranu hradu je Ing. Stanislav Macinský. Ľudia z obce si jeho činnosť pochvaľujú. Nejedná sa iba o záchranu kamenných múrov, ale taktiež o bezpečnosť turistov. Skôr či neskôr by na hrade došlo vplyvom počasia a času k ďalším zrúteniam a ak by sa v jeho blízkosti niekto nachádzal, ľahko by sa mohlo prihodiť nešťastie.

Celé leto bol hrad vyhľadávaným miestom pre turistiku, víkendové pikniky či stanovania. Nezaháľalo sa ani v prácach. Viaceré miesta sú už opravené, ďalšie sa budú rekonštruovať v najbližších dňoch a mesiacoch. Smelo sa dá prehlásiť, že Brekov sa preberá zo svojho dlhoročného spánku a vďaka iniciatívnym jednotlivcom je medzi hradnými múrmi opäť zhon a kopa práce.

Lukáš Mano

Diskusia k článku