Prečo sa mamuty zmenili na zmrznuté mäso?

mammoth

 

http://www.mojevideo.sk/video/3417/na_sibiri_nasli_zakonzervovaneho_mamuta.html

Na východnej Sibíri, kde sa vďaka klimatickým zmenám topí trvale zamrznutá pôda, sa v poslednom období podarilo nájsť niekoľko zaujímavých mamutích nálezov. Najlepšie zachované pozostatky majú ešte stále chlpy a vnútorné orgány nepoškodené. Japonskí vedci vyhlásili, že sa pokúsia vyklonovať a priviesť opäť k životu dávno vyhynuté mamuty. Vedci chcú na tento účel použiť tkanivo zo zachovanej mamutej kosti.

Získaným bunkovým jadrom nahradia jadro vo vaječnej bunke slona a vytvoria tak embryo s mamutími génmi. Embryo následne vložia do maternice slonice v nádeji, že dokáže porodiť mamutie mláďa. Po narodení mamuta vvyužijú jeho gény na štúdium dôvodov vyhynutia týchto živočíchov.

Mamuty sa považujú za oveľa väčšie ako dnešné slony. Dôvody vyhynutia mamutov sú diskutabilné. Niektorí vedci vidia za ich úhynom klimatické zmeny, iní nadmerný lov či kolonizovanie území. Na Slovensku sa našli tiež tisícky mamutích kostí, čo svedčí, že mamuty žili nielen na Sibíri ale aj v Európe, Afrike a Amerike a Ázii. Podľa nálezov najväčší z mamutov, Mammuthus columbi imperator, z Kalifornie  síce v kohútiku dosahoval výšku najmenej 4 metre a mamuty vážili aj 6 až 8 ton, ale väčšina druhov mamutov bola veľká len asi ako dnešný slon indický.

Moderná veda dlhý čas predpokladala, že mamuty vyhynuli vďaka prudkým klimatickým zmenám. Ale ako k takýmto zmenám mohlo dôjsť?  Jedno z riešení poskytuje aj teória o  precesnom pohybe zeme, ktorý spôsobil odklon magnetického poľa a pod jeho vplyvom aj posun rotačnej osi zeme.  Mechanika precesie je príčinou  posuvov pólov, prepólovania či akokoľvek to nazveme, ktoré nastali bezprostredným účinkom na pevné jadro zvonku, z oblasti mimo našej planéty. Kto bol schopný dať takýto impulz Zemi? To zostáva dodnes pre vedcov záhadou, hoci precesiu Zeme vysvětlil už Newton.

V precesii  dve jadrá spoluúčinkujú v jednom tandeme ako dvojčatá a ich spôsob súčinnosti dáva predpoklad dokonalej  predstavy mechaniky otáčivého pohybu zeme. Plášť je vykonavatel „rozmaru“ oboch jadier a zemská kôra je trpiteľom, na ktorej sa prejavia všetky fyzikálnogeologické zmeny posuvu rotačnej osi po povrchu zeme na iné miesto, počas odklonu magnetickej osi. Laicky sa precesný pohyb dá prirovnať k detskej hračke známej názvom – „kača“.

Naša zemeguľa je v podstate elipsoid. To iste platí o jadre zeme. Pri pootočení magnetického jadra dochádza ku kolízii samotného vonkajšieho jadra s vrstvami spodného plášťa – tam vzniká tlak na spodný plášť. Na ostatných miestach vzniká teoreticky vákum. Čo sa na pozemskom povrchu prejavuje prispôsobovaním sa k novým podmienkam, za sprevádzania katastrofálnych zemetrasení. Niektoré miesta zemského povrchu sa zdvihnú, iné klesnú, pri zachovaní stáleho objemu Zeme.

Pohyb pólov a precesiu zemskej rotačnej osi dokáže astronómia a geofyzika veľmi dobre vysvetliť. Pokiaľ sa Zem považuje za tuhé teleso, potom pohyb pólov vzhľadom k sústave súradníc spojených pevne so Zemou, predstavuje pohyb voľného zotrvačníka. Precesia zemskej rotačnej osi je pohyb komplikovanejší, pretože silové momenty pôsobiace od Mesiaca a Slnka sa menia s časom, ako sa telesá dostanú striedavo nad severnú a južnú pologuľu Zeme. Čo je ale zarážajúce, Zem sa točí doľava, v protismere hodinových ručičiek a precesia sa vykonáva vpravo. Zemská os pri precesnom pohybe opisuje povrch kužela. Slabá precesia znamená nepatrný posuv pólov a nepatrné kartografické zmeny. Silná precesia spôsobuje presun osi asi o 30 stupňov a viditeľné kartografické zmeny, končiace až zmenou sledu ročných období.

Zem má však sklon osi v priemere 23 stupňov a to určuje jej chod a pôsobenie na všetko živé. Kto to všetko spôsobil nám pripomínajú slová zapísané v Genezis 1:1,16,17,24,25 Na začiatku Boh stvoril nebesia a zem. Zem bola beztvárna a pustá a na povrchu vodnej hlbiny bola tma; a Božia činná sila sa pohybovala sem a tam nad povrchom vôd A Boh potom urobil dve veľké svetelné telesá, väčšie svetelné teleso, aby vládlo nad dňom, a menšie svetelné teleso, aby vládlo nad nocou, a aj hviezdy. Boh ich preto dal do nebeského priestoru, aby svietili na zem a aby vládli vo dne a v noci a oddeľovali svetlo od tmy. Boh potom videl, že [to je] dobré. A Boh povedal ďalej: „Nech zem vydá živé duše podľa ich druhov, domáce zviera a pohybujúceho sa živočícha a divé zemské zviera podľa svojho druhu.“ A stalo sa tak. A Boh potom robil divé zemské zviera podľa svojho druhu, domáce zviera podľa svojho druhu a každého pohybujúceho sa živočícha zeme podľa svojho druhu. A Boh uvidel, že [to je] dobré.

Napriek tomu čítame v Genezis 6:7 „Zotriem z povrchu zeme ľudí, ktorých som stvoril, od človeka až po domáce zviera, po pohybujúceho sa živočícha a po nebeského lietajúceho tvora, lebo ľutujem, že som ich urobil“. Našťastie jedna rodina spolu osem duší prežili potopu, lebo našli milosť v Božích očiach. Po potope  nastala na zemi jedna významná zmena s ktorou súvisí aj vyhynutie mamutov. Zmenou zemskej osi skončili na zemi vynikajúce podmienky na život mamutov, ktoré  predstavovala klíma podobajúca sa sklenníku s bujnou vegetáciou. Mamuty stratili zdroj obživy, resp. ich starovekí lovci vylovili a nám zostali nám len mamuty nachádzajúce sa v čase  celosvetovej potopy na zmenených póloch, kde vody potopy náhle zamrzli  a zmenili mamuty na mrazené mäso. Našťastie podobná kataklizma už Zemi nehrozí, lebo jej Stvoriteľ prehlásil podľa Genezis 8:21,22:

„Už nikdy nezvolám zlo na zem pre človeka, lebo sklon ľudského srdca je zlý od jeho mladosti; a už nikdy nezasadím ranu všetkému živému, ako som [to] urobil. Po všetky dni trvania zeme nikdy neprestane siatie semien a žatva a chladno a teplo a leto a zima a deň a noc.“

S pozdravom „História sa stále mení, istá je len budúcnosť!“

Peter Balog

Zdroje:

http://www.flut.szm.com/1181312.htm

http://www.flut.szm.com/1080799.htm

Diskusia k článku