Situácia na cestách v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov

snehmesto

Problémy na cestách I. triedy by mohli vznikať iba v prípade silného nárazového vetra a sneženia  a to prevažne v úseku I/50 Hriadky – Horovce a Trhovište – Pozdišovce. Momentálne je však situácia na I. triedach pokojná a bezproblémová. Cesty II. triedy sú  prejazdné, niektoré úseky majú zúžený prejazdný profil napr. II/552 Oborín – časť  Kucany, II/554 vstup do obce Markovce, na ceste je kašovitá, alebo ujazdená vrstva snehu, posypáva sa prevažne zmiešaným, alebo inertným materiálom. Prejazd cestami II. triedy v súčasnosti bez problémov. Cesty III. triedy sú na miestach, kde sa tvorili snehové jazyky a záveje, prejazdné často  iba v zúženom profile a niekde iba v jednom jazdnom pruhu, nakoľko nie je kde sneh roztláčať,  napr. III/050216 Laškovce – Ložín, III/018240 Michalovce – Suché, III/555001 Michalovce – Iňačovce , III/555003 Stretavka – Drahňov, III/554006 Bánovce – žel. stanica  a pod. Počas dňa správcovia komunikácii  sprejazdnia   neprejazdné úseky  a zároveň sa  budú rozširovať zúžené úseky. Prevádzať sa bude aj posyp vozoviek. Hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod prejazdný bez problémov.

Dnešná dopravná situácia okrese Trebišov:

V predchádzajúcich dňoch na celom území okresu Trebišov husto snežilo so silným nárazovým vetrom. V dôsledku silného nárazového vetra sa na cestách vytvárali snehové jazyky a záveje, ktoré spôsobili včera viaceré obmedzenia v prejazdnosti niektorých úsekov pozemných komunikácii.  K dnešnému dňu 17.02.2012  vďaka upokojeniu poveternostných podmienok a úsiliu pracovníkov zimnej údržby sú všetky úseku ciest v okrese Trebišov prejazdné. V týchto chvíľach cestári ešte vykonávajú chemický posyp rizikových úsekov.

Aj napriek snahe a úsiliu cestárov sa ešte stále na niektorých úsekoch ciest I. a II. tried nachádza vrstva ujazdeného zľadovateného snehu s hrúbkou do 3 cm. Na niektorých úsekoch ciest III. tried je v dôsledku snehových závejov zúžený jazdný profil s hrúbkou snehu do hrúbky 5 cm. Na miestnych komunikáciách v meste Trebišov sa nachádza ujazdená zľadovatená vrstva snehu o hrúbke do 3 cm.

Z uvedených dôvodov apelujeme na zvýšenú opatrnosť vodičov a vzájomnú ohľaduplnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Vodičov motorových vozidiel vyzývame na dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti  v kolónach a prispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky, ako aj poveternostným podmienkam.

 

Na všetkých pozemných komunikáciách v okrese Trebišov   sa pri zmene poveternostných podmienok striedajú rôzne úseky ciest (zľadovatená vozovka, záveje aj cez celý jazdný pruh, ujazdený sneh, snehové jazyky, suchá vozovka so silným nárazovým vetrom), preto žiadame vodičov, aby zvážili jazdu s motorovým vozidlom, nezvyšovali  rýchlosť  a viedli vozidlá  mimoriadne opatrne.

Od  obeda  má  znovu snežiť a fúkať pre zmenu  južný vietor !!!

Policajné hliadky nepretržite monitorujú všetky kritické miesta a úseky, komplikácie v cestnej premávke operatívne rieši dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Michalovciach so správcami komunikácií.

Apelujeme na zvýšenú opatrnosť vodičov,  nakoľko z dôvodu utlačenej vrstvy kašovitého  snehu a nízkych teplôt, je veľa úsekov zľadovatených. Žiadame vodičov, aby pri náhlej zmene poveternostných podmienok  neriskovali prejazdy snehovými závejmi, lebo uviaznuté vozidlá  vytvárajú nepredvídateľnú  prekážku v cestnej premávke  a komplikujú údržbu komunikácií. Vodiči dodržiavajte   bezpečnú vzdialenosť  v kolónach, nebrzdite náhle  a zvážte predchádzanie aj na miestach, kde je to vodorovným alebo zvislým dopravným značením dovolené.

Na všetkých pozemných komunikáciách v okrese Michalovce  sa pri zmene poveternostných podmienok, striedajú rôzne úseky ciest (zľadovatená vozovka, záveje aj cez celý jazdný pruh, ujazdený sneh, snehové jazyky, suchá vozovka so silným nárazovým vetrom), preto žiadame vodičov, aby zvážili jazdu s motorovým vozidlom, nezvyšovali  rýchlosť  a viedli vozidlá  mimoriadne opatrne!!!

 

Polícia vyzýva vodičov k opatrnosti na cestách

Žiadame vodičov o zvýšenú opatrnosť hlavne pri zmene poveternostných podmienok, kde sa striedajú rôzne úseky ciest  a to hlavne na horských priechodoch a na mostných objektoch – mokrá vozovka, ujazdený sneh, kašovitá vrstva, suchá vozovka, nárazový vietor,  aby zvážili svoje možnosti  a svojou technikou jazdy dodržiavali predpísanú rýchlosť, bezpečnú vzdialenosť, náhle nebrzdili a zvážili predchádzanie aj na miestach, kde to je vodorovným alebo zvislým dopravným značením dovolené. Žiadame vodičov, aby viedli v takýchto úsekoch vozidlá mimoriadne opatrne a dodržiavali pravidlá cestnej premávky, aby nedochádzalo k zahusteniu, resp. neprejazdnosti úsekov ciest.

Apelujeme na skutočnosť, že polícia vyvinie maximálne úsilie pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, ale zároveň pri zistení porušenia pravidiel cestnej premávky bude postupovať nekompromisne voči vodičom, ktorí sa dopustia závažného porušenia pravidiel  cestnej premávky.

Vyzývame vodičov, aby rešpektovali pokyny a výzvy policajtov súvisiacich s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou cestnej premávky.

Diskusia k článku