Kto má pravdu na Slovensku?

madarskomapa

To je nonsens, aby sa denník Pravda odmietol vyjadriť ku konštatovaniam, ktoré boli zverejnené, že rodina, ktorá vlastní denník Pravda, sa v minulosti hlásila k Adolfovi Hitlerovi, posielala mu blahoprajné telegramy.“ Týmito slovami Robert Fico  zaútočil na denník Pravda 8. augusta  2008 po otázke  novinárky, ktorá sa týkala sociálnej politiky. Vyzval ju, aby sa vyjádrila k minulosti brata zakladateľa vlastníka Pravdy – britskej spoločnosti Daily Mail and General Trust. Brat lorda Northcliffa, lord Rothermere pred vojnou sympatizoval s fašizmom. Prečítajme si časť jeho  korešpodencie s Hitlerom, aby sme sa dozvedeli, čo myslel Robert Fico svojou otázkou. A či   sa niečo odvtedy zmenilo  v tom, kto má pravdu na Slovensku.

 

http://www.sme.sk/c/4010828/fico-opat-spominal-pravdu-a-hitlera.html

 

Adolf Hitler, list  Lordovi Rothermereovi (7. December 1933) Chcel by som  vyjadriť svoju úctu v mene nespočetného množstva Nemcov, ktorí ma považujú za svojho hovorcu, za Vašu múdru a užitočnú podporu politike, ktorá  ako všetci vieme, prispeje k trvalému mieru v Európe. Práve tak ako sme my presvedčení, že sa musíme brániť proti útokom, odmietame akúkoľvek myšlienku o začatí vojny. Som presvedčený, že nikto z tých, kto bojoval v zákopoch vojny, v ktorejkoľvek európskej krajine, si neželá ďalší konflikt.

Lord Rothermere, telegram Adolfovi Hitlerovi (1. Október 1938) Môj drahý furer. Každý v Anglicku je hlboko dojatý nekrvavým riešením československého problému. Ľudia sa neboja ani tak úpravy hraníc, ako hrozby možnej vojny a sprievodných masakrov.  Frederick Veľký bol populárnou osobnosťou. Salutujem k Vašej hviezde, ktorá stúpa čoraz vyššie.

Prečo sa denník Pravda, odmietol vyjadriť k Ficovým obvineniam? To môžeme len tušiť.  Vydavateľstvo Perex vlastnil podnikatel Juraj Široký, ktorý sa ho rozhodol  predať.  Prezident Slovenského zväzu ľadového  hokeja , jeden z donorov Smeru, tak urobil  bez ohľadu na svoju politickú príslušnosť. Kupcu našiel v jednom z najväčších mediálnych koncernov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Daily Mail and General Trust  (DMGT). I keď cena za akú DMGT Northeliffe akvizíciu Perex kúpila, nebola oznámená, v mediálnych kruhoch sa odhadovala výška transakcie medzi 500 až 600 miliónmi korún. K danajskému daru  Širokého  Ficovi, sa z  pochopitelných dôvodov  vydavatelstvo  odmietlo vyjadriť.

Mediálny dom patriaci štvrtému vikomtovi rodiny Rothemerovcov, lordovi Jonathanovi Harmsworthovi, je v Británii známy najmä denníkom Daily Mail a nedeľníkom Mail on Sunday. Keď sa dnes pozrieme do obchodného registra, zistíme, že denník Pravda vlastní firma Perex, ktorá je väčšinovo zastúpená  Maďarmi s britským kapitálom. Perex má okrem denníka Pravda množstvo obchodných aktivít, napríklad Profesia.sk, Moment, Avízo, Autovia.sk a patrí k najsilnejším printovým domom na Slovensku. Centrum a vedenie printových aktivít spoločnosti Perex sa nachádza v Maďarsku. Takýmto spôsobom sú na Slovensku celkom legálne umlčované hlasy, ktoré nesúladia s názorom ich maďarských šéfov, či už v Maďarsku alebo Británii. Nech by to bol aj hlas premiéra tejto krajiny.

Ako už bolo spomenuté , 100% akcií vydavatelstva Perex kúpila britská  skupina DMGT prostredníctvom svojej dcérskej společnosti Northcliffe International. Majiteľom Nortcliffe je pán Rothermere, ktorého predok prežíval Trianon ako traumu a   ktorý nabádal Hitlera k invázii  do Rumunska. Zároveň silno podporoval revíziu  Trianonu v prospech Maďarska a ktorému v roku 1927  bola dokonca ponúknutá maďarská koruna. Okrem iného Hitlerovi napísal  „Obnovte aspoň časť maďarských pôvodných hraníc, ktoré dnes patria Československu a Juhoslávii.“

 

Lord Rothermer napísal tiež predslov  ku knihe „Tragédia Trianonu: volanie Maďarska po ľudskosti.“ Kampaň lorda Rothemerea v prospech mierovej revízie hraníc je jednou z významných kapitol maďarských revizionistických snáh trvajúcich dodnes. Zo zahranično-politického hľadiska akcia nepriniesla požadovaný úspech. Napriek tomu, jej velký mediálny ohlas zabezpečil širšiu propagáciu myšlienke revízie trianonskej mierovej zmluvy. Onedlho po začatí kampane, sa ostrie Rothermerovho pera zameralo konkrétne na jeden štát – na Československo, ktoré označil za „neživotaschopný zlepenec“„  a za „pracháren Európy“.

V denníku The Daily Mail z 10. Júla 1933 išiel Lord  Rothermere ešte ďalej. Vyzýval  mladých britských  mužov, aby sa bližšie pozreli na pokrok, který dosiahol nacistický režim v Nemecku. Nesmú sa nechať zviesť dezinterpretáciami svojin oponentov….(ktorí) začali ohováračskú kampaň o tzv. „nacistických  zverstvách“, čo ktokoľvek kto navštívil Nemecko vidí, že ide len o izolované incidenty, ktoré sa stanú v národe tak veľkom  ako je aj náš, ktoré však boli zveličené, aby vyvolali dojem, že nacistická vláda je tyrania. Nemecký národ rapídne upadá pod nadvládou cudzích elementov.  V posledných  dňoch pred-Hitlerovho režimu bolo v Nemecku dvadsať krát viac  židovských úradníkov  ako pred vojnou. Medzinárodní Izraeliti , sa dosadzovali do kľúčových pozícií v nemeckej administrative. Traja nemeckí ministri mali priame vzťahy s tlačou, v každom prípade bola osoba zodpovedná za interpretáciu politiky verejnosti žid.

A ako je to dnes? Čo môžeme povedať o tom,  kto je zodpovedný za interpretáciu politiky  verejnosti na Slovensku? V interpretácii a vyjadrovaniu  sa k vlastným problémom je Slovensko nesvojprávne, lebo nevlastní žiadny printový denník. Mediálny trh na Slovensku je plne v rukách zahraničného kapitálu a ich vlastníkov, vrátane  Pravdy. Preto je namieste otázka z úvodu článku:    Kto má pravdu na Slovensku? Má ju denník Pravda, alebo ktorýkoľvek iný denník vychádzajúci na Slovensku so zahraničným kapitálom a zahraničnými vlastníkmi?  Ak sa  onedlho má stať podľa Orwelovho románu 1984 skutočnosťou zriadenie „ministerstva Pravdy“ , tak na odpoveď ani nemusíme čakať.  S istotou vieme, kto má  pravdu na Slovensku dnes, a kto ju bude mať aj v blízkej budúcnosti.

S pozdravom „História sa stále mení, istá je len budúcnosť!“

Roman Balog

Recenzia článku

http://katolikrevue.ath.cx/_download/PROP.SK_zruseny_web/pravda_madarsko.html

zdroj foto: internet

Diskusia k článku